TELEFON

+45 61 78 06 82

KOMMERCIELLE KONTRAKTERAdvokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om erhvervsret og kontrakter.
Rådgivningen omfatter danske og internationale kontrakter, udarbejdelse af standard indkøbsbetingelser samt salgs- og leveringsbetingelser samt retssager og konfliktløsning i erhvervsforhold.


Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • aftaler om industrielle leverancer
  • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
  • distributionsaftaler eksempelvis med agenter og forhandlere
  • standardaftaler, købsbetingelser samt salgs- og leveringsbetingelser
  • projektkontrakter og udviklingskontrakter
  • ansættelseskontrakter til funktionæransatte medarbejdere
  • direktørkontrakter

En virksomheds succes afhænger i høj grad af, om virksomheden har styr på sine rettigheder og forpligtelser i forhold til leverandører, kunder, medarbejdere og andre aftalerelationer. Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden ved en klar og skriftlig aftale. Et skriftligt aftalegrundlag sikrer, at parterne i en aftale kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.

Hos Clea Advokatfirma tilrettelægges rådgivningen efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning til eksempelvis udarbejdelse af en fratrædelsesaftale i forbindelse med en opsigelsessituation eller et løbende samarbejde om din virksomheds internationale kontrakter eller personalejuridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.INTERNATIONALE KONTRAKTER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler.

Parterne i internationale kontrakter aftaler eksempelvis ofte en af de standardiserede leveringsbetingelser fra Incoterms eksempelvis levering EXW, FOB eller CIF. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer og gods, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer eller gods under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring samt hvilke omkostninger hver part skal bære.

Læs mere om leveringsklausulerne Incoterms 2020 her.

Orgalime- og NL-betingelserne regulerer international handel med mekaniske, elektriske og elektroniske produkter. CISG, som også kaldes den internationale købelov, regulerer internationale aftaler om køb og salg af løsøre mellem erhvervsdrivende. Det er navnlig væsentligt at være opmærksom på, at der er væsentlige forskelle mellem CISG og den danske købelov.STANDARDBETINGELSER

De fleste virksomheder anvender standard handelsbetingelser ved indgåelse af aftaler i erhvervsforhold. Standard købsbetingelser anvendes ved køb af varer og tjenesteydelser hos virksomhedens leverandører, mens salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved salg til virksomhedens kunder. Aftalegrundlaget vil derfor i reglen omfatte dels en aftale mellem parterne (mundtlig eller skriftligt) med aftalens hovedvilkår eksempelvis pris, betaling, kvalitet og leveringstidspunkt, mens parterne overlader reguleringen af øvrige vilkår til standardbetingelserne.

En virksomheds salgs- og leveringsbetingelser vil eksempelvis ofte fastsatte vilkår om, hvor længe virksomheden er bundet af et tilbud, garanti, vilkår om ansvarsfraskrivelse eller begrænsning af ansvar samt kundens beføjelser i tilfælde af fejl eller mangler ved produktet eller forsinkelse med leveringen. Betydningen af standardbetingelserne må ikke undervurderes, da vilkårene kan få stor betydning for parterne i tilfælde af en konflikt. Det er navnlig vigtigt, at standardbetingelserne er udformet juridisk korrekt, at de er tilpasset virksomhedens faktiske forhold, forretning og forsikringsdækning, men samtidig må standardbetingelserne ikke vanskeliggøre virksomhedens mulighed for at indgå aftaler med potentielle kunder.

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive om de juridiske forhold ved indgåelsen af kontrakter i erhvervsforhold og de juridiske udfordringer, som knytter sig til anvendelsen af standard handelsbetingelser. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker en gennemgang af din virksomheds handelsbetingelser, således at vilkårene er tilpasset din virksomheds behov og forretning.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem Clea Advokatfirma og din virksomhed, eller hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA