TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Private Formueforhold

PRIVATE FORMUEFORHOLDRÅDGIVNING 360° OM VIRKSOMHED, FORMUE OG FAMILIE

Behovet for rådgivning om private formueforhold opstår ofte i forbindelse med større beslutninger som køb eller salg af virksomhed, generationsskifte eller ejerskifte. Der vil ofte være et naturligt behov for rådgivning om de juridiske konsekvenser for virksomhed, formue og familie. Har du brug for rådgivning om dine private formueforhold, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen.

Rådgivning om private formueforhold omfatter eksempelvis rådgivning om mulighederne for ved testamente at sikre familien bedst muligt og arvens fordeling ved dødsfald. En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller, som sikrer, at der er forudbestemt vilkår om delingen af aktiver og formue i tilfælde af skilsmisse. Herudover omfatter rådgivningen muligheden for at give afgiftsfrie gaver til børn, oprettelse af anfordringslån og andre private økonomiske forhold.

Det er generelt en god ide at få gennemgået tidligere oprettede dokumenter f.eks. hvert 10. år for at sikre, at dokumenterne stadig er dækkende.

Læs mere om baggrunden for at oprette en ægtepagt eller et testamente herunder:ÆGTEPAGT

Ved at blive gift får du automatisk formuefællesskab (også kaldet delingsformue) med din ægtefælle, medmindre I aktivt aftaler andet. Formuefællesskab indebærer, at din formue og alle dine ejendele skal deles mellem dig og din ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Hvis en bodel er negativ som følge af gæld, skal gælden ikke deles.

Hvis din personlige formue som virksomhedsejer primært er udgjort af din virksomhed, og du ikke har aftalt andet med din ægtefælle, vil du være nødt til at betale halvdelen af virksomhedens værdi til din ægtefælle blandet andet i tilfælde af skilsmisse, men da værdien af virksomheden sjældent umiddelbart kan omsættes til likvider, vil mange virksomhedsejere ikke have mulighed for at betale værdien til ægtefællen.

Hvis du ikke har råd til at betale halvdelen af virksomhedens værdi til din ægtefælle, bliver du nødt til at optage lån eller at sælge nogen eller alle dine ejerandele i virksomheden til tredjemand. På den måde kan du betale halvdelen af værdien til din ægtefælle. Hvis ikke det er muligt at optage lån eller at sælge ejerandele til anden side, må du give halvdelen af dine ejerandele i virksomheden til din ægtefælle.

Hvis din ægtefælle får halvdelen af ejerandelene, betyder det, at ægtefællen bliver medejer af virksomheden. Ægtefællen får indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i virksomheden, og kan måske også kræve en plads i ledelsen. Det betyder endvidere, at I som fraskilte ikke har de bedste vilkår for at komme videre i livet hver for sig, og derudover kan ledelsen og driften af virksomheden blive udfordret.

Du kan undgå denne problemstilling ved at oprette en ægtepagt om særeje.SÆREJEFORMER

Der er forskellige særejeformer, og det er væsentligt at vælge den rigtige for din situation i forhold til økonomi, virksomhed og familie. Du kan f.eks. vælge, at ægtepagten skal omfatte alle aktiver, eller at særejet skal være genstandsbestemt og derved alene omfatte bestemte aktiver f.eks. dine ejerandele i virksomheden. Du kan endvidere bestemme, at særejet skal være et skilsmissesæreje, et fuldstændigt særeje eller en kombination, hvoraf den sidste mulighed er den, som oftest anvendes. Alt efter valg af særejeform vil særejet ikke skulle deles i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald.

Som virksomhedsejer må det generelt anbefales at fravælge formuefællesskabet ved at indgå en aftale med ægtefællen herom. Hvis virksomheden er særeje, kan du altså undgå at skulle dele værdien af virksomheden med din ægtefælle, hvis I bliver skilt.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der stilles særlige formkrav til ægtepagter. For det første, kan ægtepagter kun oprettes i de former, som følger af lov om ægtefællers økonomiske forhold. For det andet, skal ægtepagter tinglyses for at blive gyldige. En advokat med speciale i Private Client-forhold kan rådgive dig om de forskellige særeje-muligheder og samtidig sikre at alt formalia overholdes i forbindelse med oprettelse af ægtepagten.TESTAMENTE

Ved at oprette et testamente har du mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med dine aktiver ved dødsfald. Hvis f.eks. din virksomhed ønskes overdraget til én livsarving, mens en anden livsarving ikke skal have del i virksomheden, men i stedet skal tildeles anden formue, er det vigtigt at få det beskrevet i et testamente. Derved kan du som arvelader hjælpe med det generationsskifte, som eventuelt først skal gennemføres efter din død, og derved begrænse risikoen for konflikter mellem dine arvinger.

Du kan endvidere træffe bestemmelse om, at arven efter dig skal tilhøre arvingen som særeje, sådan at det sikres, at virksomheden "bliver i familien" og ikke skal deles med andre f.eks. i tilfælde af arvingens skilsmisse.

Vilkårene i et testamente er et individuelt anliggende. Rådgivningen herom vil omfatte mulighederne for at indsætte bestemmelse om, at den længstlevende af ægtefællerne skal arve mest muligt, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller den ofte anvendte variant kombinationssæreje, eller vilkår om at andre personer end livsarvinger skal arve bestemte ting eller et beløb.

Hvis man som arvelader ønsker at begunstige velgørende formål, er der endvidere en række særlige forhold og muligheder, som man bør være opmærksom på.RÅDGIVNING

Denne artikel kan ikke erstatte kontrakt rådgivning. Du er meget velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om dine muligheder i forhold til at oprette en ægtepagt eller et testamente.