TELEFON

+45 61 78 06 82

SELSKABSRET OG EJERSKIFTE


Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed. Som virksomhedsejer kan det imidlertid være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat med speciale i selskabsret. Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om selskabsretlige forhold.


Rådgivningen tilrettelægges efter din virksomheds individuelle behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen for en uforpligtende drøftelse om din sag eller situation.

Rådgivning om selskabsret og ejerskifte omfatter eksempelvis spørgsmål om:

  • valg af selskabsform og selskabsstiftelse
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv
  • generationsskifte til familie eller medarbejdere


RÅDGIVNING OM EJERSKIFTE

Det vil ofte være i forbindelse med ejerskifte eller generationsskifte af virksomhed, at der er behov for rådgivning om selskabsret. Rådgivningen vil i de fleste tilfælde være rettet mod etablering af holdingselskaber, fusion eller spaltning af selskaber, forhandling af vilkårene for salg/køb af virksomheden, gennemførelse af ejerskiftet samt udarbejdelse af vilkårene i en ejeraftale for de fremtidige ejere af virksomheden.

Er der tale om generationsskifte til familiemedlemmer, vil der endvidere ofte være nogle særegne hensyn at tage til familien. Et generationsskifte skal altid gennemføres under hensyn til såvel virksomheden og de konkrete forhold i familien og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere.

LÆS MERE OM EJERSKIFTE
RÅDGIVNING OM BESTYRELSESFORHOLD

Advokat Allan Østergaard Sørensen arbejder som bestyrelsesadvokat for en række virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland. Bestyrelsesarbejde giver altid stor indsigt i den enkelte virksomheds forhold, hvilket er en fordel, når den enkelte opgave eller situation skal løses. Allan Østergaard Sørensen bidrager navnlig med viden og erfaring om selskabsretlige forhold, personalejuridiske forhold samt med rådgivning om danske og internationale kontrakter.

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du overvejer at opkvalificere din bestyrelse med en erhvervsadvokat, eller hvis du ønsker en ekstern rådgiver, som kan hjælpe din bestyrelse med at få skabt de bedst mulige rammer for et velfungerende bestyrelsesarbejde.

LÆS MERE OM BESTYRELSESARBEJDEHAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du har brug for rådgivning om selskabsret, ejerskifte, bestyrelsesforhold eller andre spørgsmål med relation til selskabsret eller ejerskifte.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN