TELEFON

+45 61 78 06 82

SELSKABSRET OG EJERSKIFTE


SELSKABSRET OG EJERSKIFTE   |   EJERAFTALER   |   BESTYRELSESFORHOLD   |   GENERATIONSSKIFTE   |   GENERALFORSAMLINGER

 

Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed. Som virksomhedsejer kan det imidlertid være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat med speciale i selskabsret.

Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om selskabsretlige forhold. Rådgivningen tilrettelægges efter din virksomheds behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen for en uforpligtende drøftelse om din sag eller situation.

Rådgivning om selskabsret og ejerskifte omfatter eksempelvis spørgsmål om:

 • valg af selskabsform og selskabsstiftelse
 • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
 • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
 • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
 • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
 • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
 • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv
 • generationsskifte til familie eller medarbejdere


EJERSKIFTE

Det vil ofte være i forbindelse med ejerskifte eller generationsskifte af virksomhed, at der er behov for rådgivning om selskabsret.

Rådgivningen vil ofte være rettet mod

 • etablering af holdingselskaber
 • forhandling af vilkårene for salg/køb af virksomheden
 • gennemførelse af ejerskiftet
 • udarbejdelse eller forhandling af vilkårene i en ejeraftale
 • rådgivning om ledelsesmæssige forhold

Er der tale om generationsskifte til familiemedlemmer, vil der endvidere ofte være nogle særegne hensyn at tage til familien. Et generationsskifte skal altid gennemføres under hensyn til såvel virksomheden som de konkrete forhold i familien og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere.BESTYRELSESFORHOLD

Advokat Allan Østergaard Sørensen arbejder som bestyrelsesadvokat for en række virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland. Bestyrelsesarbejde giver altid stor indsigt i den enkelte virksomheds forhold, som er en fordel, når den enkelte opgave eller situation skal løses. Allan Østergaard Sørensen bidrager navnlig med viden og erfaring om selskabsretlige forhold, personalejuridiske forhold samt med rådgivning om danske og internationale kontrakter.

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du overvejer at opkvalificere din bestyrelsessammensætning med en erhvervsadvokat, eller hvis du ønsker en ekstern rådgiver, som kan hjælpe bestyrelsen eller ejerkredsen med at få skabt de bedst mulige rammer for et velfungerende bestyrelsesarbejde.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du har brug for rådgivning om selskabsret, ejerskifte, bestyrelsesforhold eller andre spørgsmål med relation til selskabsret eller ejerskifte.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN