STRAFFERET   //   ANSÆTTELSESRET   //   SELSKABSRET   //   GENERATIONSSKIFTE   //   KONTRAKTER   //   FAST EJENDOM

STRAFFERET


Som sigtet eller tiltalt i en straffesag har du i de fleste tilfælde brug for en advokat. Det samme kan være tilfældet, hvis du er forurettet i en straffesag eller er pårørende til en forurettet i en straffesag. Advokat Allan Sørensen er antaget af Justitsministeriet som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret og arbejder med almen strafferet samt sager om økonomisk kriminalitet.HAR DU BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT?

Som forsvarsadvokat er det min opgave at give dig det bedst mulige forsvar. Jeg varetager dine interesser og rettigheder under politiets efterforskning, ved varetægtsfængsling og under straffesagens behandling i retten.

Jeg arbejder med alle typer af straffesager f.eks. sager om vold, tyveri, økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Som sigtet i en straffesag kan du få beskikket en forsvarer under visse omstændigheder. Er du sigtet, skal anmodningen om beskikkelse af en forsvarer ske via politiet.

Som tiltalt i en straffesag kan du få beskikket en forsvarer i sager, hvor der er tale om højere straf end bøde samt i sager med en bødepåstand kombineret med en påstand om f.eks. frakendelse af førerretten. Anmodning om beskikkelse af en forsvarer skal sendes til retten.

Uanset om du kan få en advokat beskikket eller ej, kan du selv bestemme, hvilken advokat du ønsker. Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen med henblik på rådgivning herom.HAR DU BRUG FOR EN BISTANDSADVOKAT?

Hvis du er forurettet i en straffesag, eller pårørende til en afdød forurettet i en straffesag, der omfatter en volds- eller en sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en advokat under visse særlige omstændigheder. Henvendelse om beskikkelse af en bistandsadvokat skal som udgangspunkt sendes til politiet.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om strafferet så kontakt advokat Allan Sørensen.

KONTAKT +45 61 78 06 82

KONTAKT
 


Allan Østergaard Sørensen
Erhvervsadvokat & Forsvarsadvokat

Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk