ADVOKAT ALLAN SØRENSEN HAR SPECIALE I STRAFFERET OG ER ANTAGET SOM BENEFICERET FORSVARSADVOKAT VED RETTEN I HOLSTEBRO OG VESTRE LANDSRET

 

STRAFFERET OG ERHVERVSSTRAFFERET


Hos Advokatfirmaet Clea er det at føre en retssag eller voldgiftssag et speciale i sig selv. At have erfaring med proces, herunder de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler, er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om. Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Viden og erfaring sikrer bedre løsninger og værdi for kontorets klienter.CIVILE RETSSAGER

Hos Clea Advokatfirma vil der ved sagens opstart blive udarbejdet en grundig, juridisk og kommerciel vurdering af sagen, så der er klarhed over, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. Det bør videre vurderes, om alternative konfliktløsningsmodeller i det konkrete tilfælde er et bedre alternativ end en retssag. Da de fleste retssager udvikler sig undervejs i processen, er det endvidere vigtigt, at der også løbende bliver foretaget en vurdering af sagen.

Clea Advokatfirma bistår navnlig danske virksomheder, offentlige myndigheder og private i forbindelse med konflikter af erhvervsretlig karakter eller med relation til fast ejendom eller byggeri. Advokat Allan Sørensen fører sager for blandt andet danske byretter, Østre og Vestre Landsret samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Rådgivningen omfatter navnlig tvister vedrørende

  • entreprise- og rådgiverforhold
  • danske og internationale kontrakter
  • selskabsretlige forhold
  • tvister med relation til erhvervslejeret eller fast ejendom


LÆS MERE

______________________________________________________________________


 //  ERHVERVSRET

 //  FAST EJENDOM

 //  PROCES

______________________________________________________________________