STRAFFESAGER    |    SELSKABSRET    |    ANSÆTTELSESRET    |    ERHVERVSKONTRAKTER    |    ERHVERVSLEJERET    |    FAST EJENDOM


TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Straffesager

STRAFFESAGER


Advokat Allan Sørensen er antaget som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret og arbejder som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i straffesager.HAR DU BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT?

Advokat Allan Sørensen er antaget som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret og arbejder som forsvarsadvokat og bistandsadvokat i straffesager.

Som sigtet eller tiltalt i en straffesag har du i de fleste tilfælde brug for en advokat. Det samme kan være tilfældet, hvis du er forurettet eller er pårørende til en forurettet i en straffesag. Som forsvarsadvokat er det min opgave at give dig det bedst mulige forsvar. Jeg varetager dine interesser og rettigheder under politiets efterforskning, ved varetægtsfængsling og under straffesagens behandling i retten. Som forsvarsadvokat arbejder jeg med alle typer af straffesager f.eks. sager om vold, tyveri, økonomisk kriminalitet og særlovsovertrædelser.

Inden en retssag vil jeg som din forsvarsadvokat kunne (i) deltage ved politiets afhøringer af dig, (ii) bede om at få foretaget yderligere efterforskningsskridt og (iii) sikre at reglerne for din retssikkerhed overholdes.

Under sagens behandling i retten vil jeg (i) afhøre dig og vidnerne i sagen, (ii) fremhæve det, som taler til fordel for, at du skal frifindes, eller at en eventuel straf skal fastsættes lavest muligt og (iii) sikre at reglerne for din retssikkerhed overholdes.

Efter retssagen vil jeg rådgive dig og hjælpe med eventuel anke af dommen.

Som sigtet eller tiltalt i en straffesag kan du under visse omstændigheder få beskikket en forsvarer.

Er du sigtet, skal anmodningen om beskikkelse af en forsvarer ske via politiet. Som tiltalt i en straffesag kan du få beskikket en forsvarer i sager, hvor der er tale om højere straf end bøde samt i sager med en bødepåstand kombineret med en påstand om f.eks. frakendelse af førerretten. Anmodning om beskikkelse af en forsvarer skal sendes til retten.

Uanset om du kan få en advokat beskikket, kan du selv bestemme, hvilken forsvarsadvokat du ønsker.

Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen med henblik på rådgivning herom.HAR DU BRUG FOR EN BISTANDSADVOKAT?

Hvis du er forurettet i en straffesag, eller pårørende til en afdød forurettet i en straffesag, der omfatter en volds- eller en sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en advokat under visse særlige omstændigheder. Henvendelse om beskikkelse af en bistandsadvokat skal som udgangspunkt sendes til politiet.

 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om strafferet, eller har du brug for en forsvarsadvokat eller bistandsadvokat, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Østergaard Sørensen står klar til at hjælpe dig.
- Advokat Allan Østergaard Sørensen -

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN