SPECIALISERET VIDEN

 

ARTIKLER OG NYHEDER

SPECIALISERET VIDEN ER DEN EKSPERTISE, SOM CLEA ADVOKATFIRMA KAN TILBYDE, MEN DEN VIDEN DELER VI GERNE MED DIG


Læs mere her på siden, hvor du kan finde artikler og nyheder om aktuelle forhold og temaer med relation til kontorets specialeområder. Ved spørgsmål til artiklerne, er du meget velkommen til at kontakte kontoret.


NYHEDER OG ARTIKLER

______________________________________________________________________

FRATRÆDELSESAFTALER
Januar 2021 | Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en arbejdstager selv fastsætte begrundelsen for samt indholdet af en fratrædelsesaftale. Særligt hvis arbejdstageren er funktionær skal man være påpasselig med formuleringen af vilkårene, da fratrædelsesaftalen vil kunne tilsidesættes, såfremt den anses for urimelig. Det kan du læse mere om i denne artikel.

LANDBRUGSLOVENS ERHVERVELSESBETINGELSER
December 2020 | Det er vigtigt ved planlægning af et salg eller køb af en landbrugsejendom, at der tages hensyn til den ekspeditionstid, som der vil være hos Landbrugsstyrelsen i forbindelse med, at myndigheden påser, at landbrugslovens erhvervelsesbetingelser er opfyldt, da det får betydning for tiden forbundet med handlens berigtigelse, mellemfinansiering mv.

HVORFOR OPRETTE ÆGTEPAGT OG TESTAMENTE SOM VIRKSOMHEDSEJER?
December 2020 | Oprettelse af ægtepagt og testamente er ofte nødvendigt for at sikre ejerforholdene nu og fremtidigt til virksomhed og formue. Som virksomhedsejer er der udover økonomi og familie en række særlige problemstillinger i forhold til virksomheden, som kan løses ved at oprette ægtepagt og testamente.

DEN ANSÆTTELSESRETLIGE LOYALITETSPLIGT
December 2020 | Loyalitetspligten indebærer, at medarbejderen er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Medarbejderen må derfor ikke udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden. Læs mere i denne artikel.

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT OPRETTE TESTAMENTE?
December 2020 | Uanset om man er gift eller lever sammen som ugifte samlevende er det i første række arveloven, som bestemmer, hvordan arven skal fordeles. Hvis gifte ønsker en anden fordeling af arven, end det som følger af arveloven, skal der oprettes et testamente.

TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER
December 2020 | Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte kontoret, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af en allerede indgået erhvervslejekontrakt. Denne artiklen indeholder en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt

.

10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG
Oktober 2020 | Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af fast ejendom henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig eller sommerhus.

GDPR CIPP/E-CERTIFICERING
August 2020 | Advokat Allan Sørensen har i august 2020 opnået GDPR-certificeringen CIPP/E og er stærkt rustet til fortsat at rådgive mindre og mellemstore virksomheder om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt.


GUIDE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER
Juli 2020 | Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer og udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel.

GUIDE TIL PRIVATE BOLIGKØB
Juni 2020 | Denne guide er udarbejdet af Clea Advokatfirma til private kunder, der overvejer et boligkøb, men ønsker mere viden om lovgivningen og de praktiske forhold i forbindelse med handlen. Med denne guide er du sikret opdateret information samt en grundig gennemgang af de forhold, som du vil møde som en del af en bolighandel.

BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE
Juni 2020 | Ved køb af privat bolig bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som ugifte samlevende særligt bør være opmærksomme på.

GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE
Juni 2020 | Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

ANSÆTTELSESKLAUSULER
Juni 2020 | Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret flere gange gennem årene.

BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
Maj 2020 | Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning mv., herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.

HVORNÅR ANVENDES EN ADVARSEL?
April 2020 | Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af, hvordan og i hvilke situationer man som arbejdsgiver bør give en advarsel til en medarbejder.

GUIDE TIL FORPAGTNINGSAFTALER
April 2020 | Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række juridiske forhold, som du bør have styr på, for at du er sikret bedst muligt mod konflikter under forpagtningsperioden og efterfølgende. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, herunder i tilfælde af konkurs.


INTERNATIONALE KONTRAKTER OG LEVERINGSKLAUSULERNE INCOTERMS 2020
April 2020 | Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (kaldet Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold.

KONTRAKTER OG FORCE MAJEURE-KLAUSULER
Marts 2020 | Formålet med denne artikel er at belyse retsgrundsætningen om force majeure. Problemstillingen er særlig aktuelt i foråret 2020 som følge af situationen med coronavirus og de statslige forbud og anbefalinger, som i en række tilfælde griber ind i virksomheders muligheder for at overholde de kontrakter, som er indgået.


ERHVERVSLEJEKONTRAKTER OG OFFENTLIGE FORBUD SOM FØLGE AF CORONAVIRUS
Marts 2020 | Situationen med coronavirus og de statslige indgreb rejser aktuelt en række spørgsmål i erhvervslejeforhold, herunder i) om lejeren af et erhvervslejemål er forpligtet til at betale husleje, såfremt lejeren ikke kan eller må holde sit erhvervslejemål åbent i en periode, ii) om lejeren kan ophæve lejeforholdet under påberåbelse af misligholdelse fra udlejerens side samt iii) om lejeren kan opsige lejeforholdet i utide.


______________________________________________________________________