SPECIALISERET VIDEN OM ERHVERVSRET, SELSKABSRET, FAST EJENDOM OG PROCES ER DEN EKSPERTISE, SOM CLEA ADVOKATFIRMA KAN TILBYDE, MEN DEN VIDEN, DELER CLEA ADVOKATFIRMA GERNE MED DIG.

 

Du kan læse seneste nyheder og artikler her på siden.

Ved spørgsmål til artiklerne, er du meget velkommen til at kontakte kontoret.


AUGUST - 2021 | ERHVERVSLEJERET - HVORDAN FASTSÆTTES MARKEDSLEJEN FOR ET ERHVERVSLEJEMÅL?

Er du lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, hvor lejekontrakten er indgået efter den 1. januar 2000, og er den aftalte leje for høj eller lav, kan der ofte være mulighed for at få lejen reguleret til markedslejen. Formålet med denne artikel er at give en introduktion til de kriterier, som er afgørende for fastsættelsen af markedslejen for et erhvervslejemål.


JULI 2021 | ERHVERVSLEJERET - AFTALEFRIHED, UFRAVIGELIGHED OG UDFYLDENDE REGLER

Formålet med denne artikel er at beskrive de regler, som gælder for indgåelse af erhvervslejekontrakter, gyldigheden af de aftalte vilkår og fortolkning ved tvivl om kontraktens indhold. Det er vigtigt, at man ved udformningen af erhvervslejekontrakter er bekendt med forholdet mellem parternes aftalefrihed, erhvervslejelovens ufravigelige regler og erhvervslejelovens udfyldende regler.


JULI 2021 | SELSKABSRET - HVORFOR VÆLGE EN ADVOKAT TIL BESTYRELSEN?

Årsagerne, til at vælge en advokat til bestyrelsen for et selskab, er mange, men det gennemgående er behovet for at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt.


JULI 2021 | GENERATIONSSKIFTE - HVORFOR OPRETTE ÆGTEPAGT OG TESTAMENTE SOM VIRKSOMHEDSEJER?

I forbindelse med generationsskifte af virksomhed vil det ofte være relevant at oprette ægtepagt om virksomheden af hensyn til ejeren selv og medejere, ligesom det ofte vil være relevant at oprette testamente for at sikre virksomhedsejerens familie bedst muligt. Clea Advokatfirma tilbyder virksomhedsejere rådgivning 360° om virksomhed, formue og familie. Læs mere i denne artikel.


JUNI 2021 | HR-JURA - FRATRÆDELSESAFTALER

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdstager, omkring medarbejderens fratrædelse af sin stilling hos arbejdsgiveren under nærmere aftalte vilkår. Som udgangspunkt kan parterne selv fastsætte begrundelsen for og indholdet af fratrædelsesaftalen. En fratrædelsesaftale sikrer klarhed for ansættelsesforholdets ophør, men der er faldgruber, og parterne bør altid anvende juridiske rådgivere ved indgåelsen af en fratrædelsesaftale.


JANUAR 2021 | BOLIGHANDLER - HUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Det må altid anbefales, at køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med en privat bolighandel. Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, mens en advokat er en uafhængig og uvildig rådgiver, som alene arbejder i købers interesse, og som ikke alene er uafhængig af sælger og mægler, men også af forsikringsselskaber og banker.


JANUAR 2021 | HR-JURA - GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Der skal være styr på hvordan opsigelsen gives til medarbejderen og kommunikeres til kollegaer og omverdenen, ligesom der skal være styr på de juridiske krav, som ofte er den mest komplekse del af processen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.


JUNI 2021 | ERHVERVSLEJERET - GUIDE TIL INDGÅELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer eller udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel.


APRIL 2021 | LANDBRUGSRET - GUIDE TIL FORPAGTNINGSKONTRAKTER

Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række juridiske forhold, som du bør have styr på, for at du er sikret bedst muligt mod konflikter under forpagtningsperioden og efterfølgende. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, herunder i tilfælde af din aftalepars konkurs.


MARTS 2021 | BOLIGHANDLER - UNDGÅ 10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Køb af fast ejendom er en stor beslutning, der ofte først bliver taget efter lang tids søgen efter den hel rette bolig. De økonomiske og juridiske forhold og risici ved købet kan være betydelige, og det må altid anbefales, at køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med købet. Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af private boligejendomme med henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig.


DECEMBER 2020 | HR-JURA - DEN ANSÆTTELSESRETLIGE LOYALITETSPLIGT


Den ansættelsesretlige loyalitetspligt indebærer, at medarbejderen er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Medarbejderen må derfor ikke udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden. Læs mere i denne artikel.


DECEMBER 2020 | ERHVERVSLEJERET - TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte kontoret, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af vilkårene i en allerede indgået erhvervslejekontrakt. Denne artiklen indeholder en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt

.


DECEMBER 2020 | LANDBRUGSRET - LANDBRUGSLOVENS ERHVERVELSESBETINGELSER

Det er vigtigt ved planlægning af et salg eller køb af en landbrugsejendom, at der tages hensyn til den ekspeditionstid, som der vil være hos Landbrugsstyrelsen i forbindelse med, at myndigheden påser, at landbrugslovens erhvervelsesbetingelser er opfyldt, da det får betydning for tiden forbundet med handlens berigtigelse og mellemfinansiering.


JUNI 2020 | BOLIGHANDLER - Boligkøb som ugifte samlevende

Ved køb af privat bolig eller sommerhus bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Navnlig når ugifte samlevende køber bolig sammen, er der en række forhold, som de bør forholde sig til. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som ugifte samlevende særligt bør være opmærksomme på.


JUNI 2020 | HR-JURA - KUNDE- OG KONKURRENCEKLAUSULER


Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret flere gange gennem årene.

 Læs mere om ansættelsesklausuler i denne artikel.


MAJ 2020 | HR-JURA - BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder og at fremhæve at anden lovgivning, herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.


APRIL 2020 | HR-JURA - HVORNÅR ANVENDES EN ADVARSEL?


Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af, hvordan og i hvilke situationer man som arbejdsgiver bør give en advarsel til en medarbejder. Inden man afgiver en advarsel, er det vigtigt, at arbejdsgiveren har overvejet, om det er den rette ansættelsesretlige sanktion i forhold til den adfærd, som medarbejderen har udvist. Læs mere her.


APRIL 2020 | KONTRAKTER - GUIDE TIL LEVERINGSKLAUSULERNE INCOTERMS 2020

Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (kaldet Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold, tegning af forsikring mv. 

Clea Advokatfirma

Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
St. Blichers Vej 9, 6950 Ringkøbing  ·  Nupark 51, 7500 Holstebro