ARTIKLER OG NYHEDER | FAST EJENDOM

SPECIALEOMRÅDER  //  FAST EJENDOM  //  ARTIKLER OG NYHEDER

ARTIKLER OG NYHEDER | FAST EJENDOM


Clea Advokatfirma er et specialistkontor, som rådgiver om køb og salg af alle former for fast ejendom. Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive om private bolighandler samt køb og salg af udlejningsejendomme, erhvervsejendomme samt skov- og landbrugsejendomme.

Læs mere her på siden, hvor du kan finde artikler og nyheder om fast ejendom. Ved spørgsmål til artiklerne, er du meget velkommen til at kontakte kontoret.LÆS MERE OM FAST EJENDOM

______________________________________________________________________

//  PRIVATE BOLIGHANDLER

//  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

//  ERHVERVSLEJERET

//  ARTIKLER OM FAST EJENDOM

______________________________________________________________________

KONTAKT

+45 61 78 06 82

TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Marts 2021 | Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af fast ejendom henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig eller sommerhus. 


TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

December 2020 | Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte kontoret, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af en allerede indgået erhvervslejekontrakt. Denne artiklen indeholder en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontraktLANDBRUGSLOVENS ERHVERVELSESBETINGELSER

December 2020 | Det er vigtigt ved planlægning af et salg eller køb af en landbrugsejendom, at der tages hensyn til den ekspeditionstid, som der vil være hos Landbrugsstyrelsen i forbindelse med, at myndigheden påser, at landbrugslovens erhvervelsesbetingelser er opfyldt, da det får betydning for tiden forbundet med handlens berigtigelse og mellemfinansiering.


GUIDE TIL PRIVATE BOLIGKØB

Juni 2020 | Denne guide er udarbejdet af Clea Advokatfirma til private kunder, der overvejer et boligkøb, men ønsker mere viden om lovgivningen og de praktiske forhold i forbindelse med handlen. Med denne guide er du sikret opdateret information samt en grundig gennemgang af de forhold, som du vil møde som en del af en bolighandel.


ERHVERVSLEJEKONTRAKTER OG OFFENTLIGE FORBUD

Marts 2020 | Situationen med coronavirus og de statslige indgreb rejser aktuelt en række spørgsmål i erhvervslejeforhold, herunder i) om lejeren af et erhvervslejemål er forpligtet til at betale husleje, såfremt lejeren ikke kan eller må holde sit erhvervslejemål åbent i en periode, ii) om lejeren kan ophæve lejeforholdet under påberåbelse af misligholdelse fra udlejerens side samt iii) om lejeren kan opsige lejeforholdet i utide.

HUSK ADVOKATFORBEHOLDET VED DIT BOLIGKØB

Januar 2021 | Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber for sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.


HVORFOR ER DET VIGTIGT AT OPRETTE TESTAMENTE?

December 2020 | Uanset om man er gift eller lever sammen som ugifte samlevende er det i første række arveloven, som bestemmer, hvordan arven skal fordeles. Hvis gifte ønsker en anden fordeling af arven, end det som følger af arveloven, skal der oprettes et testamente.


GUIDE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Juli 2020 | Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer og udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel.


BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Juni 2020 | Ved køb af privat bolig eller sommerhus bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Navnlig når ugifte samlevende køber bolig sammen, er der en række forhold, som de bør forholde sig til. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som ugifte samlevende særligt bør være opmærksomme på.


GUIDE TIL FORPAGTNINGSAFTALER

April 2020 | Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række juridiske forhold, som du bør have styr på, for at du er sikret bedst muligt mod konflikter under forpagtningsperioden og efterfølgende. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, herunder i tilfælde af konkurs.