ARTIKLER | HR-JURA

 

Januar 2021

ARTIKEL | FRATRÆDELSESAFTALER


Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en arbejdstager selv fastsætte begrundelsen for og indholdet af en fratrædelsesaftale. Særligt hvis arbejdstageren er funktionær skal man dog være påpasselig med formuleringen af vilkårene, da fratrædelsesaftalen vil kunne tilsidesættes, såfremt den anses for urimelig. Det kan du læse mere om i denne artikel.HVORNÅR ANVENDES EN FRATRÆDELSESAFTALE

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdstager, omkring medarbejderens fratrædelse af sin stilling hos arbejdsgiveren under nærmere aftalte vilkår.

Fratrædelsesaftaler bliver ofte indgået som et alternativ til en opsigelse, men en fratrædelsesaftale kan tillige indgås som led i en bortvisning af en medarbejder eller i forbindelse med en medarbejders ønske om at opsige sin stilling i virksomheden under nærmere bestemte vilkår. Fordelen ved at indgå en fratrædelsesaftale er, at både medarbejderen og arbejdsgiveren opnår en endelig aftale, som sikrer klarhed om, hvordan ansættelsesforholdet afsluttes; såvel personligt som økonomisk.

Der er som udgangspunkt aftalefrihed, og virksomheden og medarbejderen kan som udgangspunkt frit aftale det nærmere indhold af fratrædelsesaftalen. En fratrædelsesaftale kan eksempelvis indeholde vilkår om

  • Hvornår medarbejderen fratræder sin stilling
  • Fritstilling eller suspension i opsigelsesperioden
  • Fastsættelse af eventuel fratrædelsesgodtgørelse
  • Modregning af krav
  • Medarbejderens tilbagelevering af personalegoder
  • Eventuelle ændringer til en aftalt konkurrence- eller kundeklausul
  • Aftaler i forhold til medarbejderens loyalitetsplig
  • Afholdelse af ferie, feriefridage og overarbejde
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Tavshedspligt


Hvis arbejdstager er funktionær

Når arbejdstageren er funktionær gælder det almindelige udgangspunkt om aftalefrihed. En fratrædelsesaftale vil dog kunne tilsidesættes helt eller delvist, såfremt den efter en samlet vurdering må anses for at være urimelig, hvilket der særligt kan være en risiko for i tilfælde, hvor vilkårene i fratrædelsesaftalen fraviger de rettigheder, som funktionærloven tillægger arbejdstageren.

En fratrædelsesaftale vil for eksempel være urimelig, hvis den alene tilgodeser arbejdsgiveren. Vurderingen af, om fratrædelsesaftalen er urimelig, skal foretages ud fra en samlet afvejning af vilkårene i fratrædelsesaftalen i forhold til funktionærlovens bestemmelser. Det må derfor altid anbefales, at både arbejdsgiveren og arbejdstageren nøje gennemgår vilkårene for fratrædelsesaftalen inden eventuel underskrivelse, og at man eventuelt drøfter fratrædelsesaftalens vilkår med en advokat med special ei HR-jura.Usaglig afskedigelse og funktionærlovens § 2b

Fratrædelsesaftaler indeholder sædvanligvis et vilkår om, at aftalen er “til fuld og endelig afgørelse” af ethvert mellemværende mellem parterne. Det er i forhold hertil vigtigt at være opmærksom på, at fratrædelsesaftalen, når den er et alternativ til arbejdsgiverens opsigelse af medarbejderen, skal sidestilles med en afskedigelse. Arbejdstageren vil derfor være berettiget til en godtgørelse, hvis fratrædelsesaftalen/afskedigelsen anses for usaglig. Dette gælder uanset, om fratrædelsesaftalen ifølge de aftalte vilkår er til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren.

Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver sikrer sig, at begrundelsen for fratrædelsesaftalen er saglig, idet en usaglig begrundelse kan blive ansat for en “usaglig afskedigelse”, som kan berettige medarbejderen til en økonomisk godtgørelse.

Begrundelsen for fratrædelsesaftalens indgåelse er mindst lige så vigtig for arbejdstageren, som den er for arbejdsgiveren. Såfremt fratrædelsen er begrundet i arbejdstagerens forhold, vil dette ofte medføre, at arbejdstageren bliver ramt af en karantæneperiode hos sin A-kasse. Er fratrædelsen derimod begrundet i arbejdsgiverens forhold, vil arbejdstageren ofte være berettiget til udbetaling af dagpenge uden karantæne.Rådgivning

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Det må altid anbefales, at du som arbejdsgivere søger rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret, såfremt du ønsker eller overvejer at indgå en fratrædelsesaftale med en medarbejder.LÆS MERE

______________________________________________________________________

Ved spørgsmål til denne artikel eller andre forhold om HR-Jura eller Persondataret er du meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen.


» ARTIKLER OM HR-JURA

» LÆS MERE OM HR-JURA

______________________________________________________________________