ARTIKLER | HR-JURA

 

DEN ANSÆTTELSESRETLIGE LOYALITETSPLIGT

DECEMBER 2020


Loyalitetspligten indebærer, at medarbejderen er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Medarbejderen må derfor ikke udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden.

Medarbejderen er i kraft af ansættelsesforholdet forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Opfylder medarbejderen ikke sin loyalitetspligt, vil virksomheden – alt afhængig af, hvor groft medarbejderen misligholder loyalitetspligten – kunne opsige eller bortvise medarbejderen.

Loyalitetspligten er et udtryk for virksomhedens forventning om, at medarbejderen ikke udfører handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden. Loyalitetspligten betyder blandt andet, at

  • medarbejderen ikke må røbe forretningshemmeligheder
  • medarbejderen ikke må udtale sig negativt om virksomheden og dennes ansatte over for kunder og forretningsforbindelser
  • medarbejderen ikke må påbegynde eller beskæftige sig med konkurrerende virksomhed
  • medarbejderne ikke må stjæle fra arbejdsgiveren eksempelvis forretningshemmeligheder
  • medarbejderen ikke eksempelvis må slette sin mailkonto i virksomheden i forbindelse med fratrædelsen

Medarbejderens loyalitetspligt gælder fra ansættelsesaftalens indgåelse til ansættelsesforholdets ophør. Loyalitetspligten gælder derfor også eksempelvis i en opsigelsesperiode, uanset at medarbejderen måtte blive fritstillet eller suspenderet af virksomheden.

Tidligere har markedsføringsloven kun forbudt tidligere ansatte at bruge og videregive forretningshemmeligheder i 3 år efter fratræden. Denne regel er nu ophævet, og forbuddet gælder i stedet tidsubegrænset. Tidligere ansatte må således først bruge og videregive oplysninger fra deres ansættelse, når disse ikke længere kan betragtes som forretningshemmeligheder. Læs mere om beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder her

Medarbejderens loyalitetspligt kan forlænges til også at gælde efter ansættelsesforholdets ophør, hvis der skriftligt aftales en en konkurrence- og/eller kundeklausul med medarbejderen. Læs mere om ansættelsesklausuler her

Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du har behov for rådgivning i forbindelse med opsigelse af en medarbejder i virksomheden, eller rådgivning om rækkevidden af loyalitetspligten. Spørgsmål herom opstår ofte i forbindelse med en opsigelsessituation.KONTAKT

______________________________________________________________________

Ved spørgsmål til denne artikel, er du meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen. Specialiseret viden er den ekspertise er den ekspertise, som Clea Advokatfirma kan tilbyde, men den viden, deler vi gerne med dig. Læs mere om ansættelsesret her.


Advokat Allan Sørensen
Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________