ARTIKLER OG NYHEDER

 

ARTIKEL | HVORNÅR OG HVORFOR ER DET VIGTIGT AT OPRETTE ET TESTAMENTE?

December 2021


Det er ofte i forbindelse med større beslutninger i ens liv, at overvejelserne om oprettelse af et testamente opstår eksempelvis i forbindelse med køb af privat bolig eller fritidshus, hvor køberne - ægtefæller eller ugifte samlevende - ønsker at sikre hinanden bedst muligt, - juridisk og økonomisk.


Der kan være mange gode grunde til at oprette et testamente; et testamente sikrer tryghed; et testamente kan sikre at ugifte samlevende arver hinanden; et testamente kan sikre at arven går til de rigtige arvinger; og det kan ved testamente bestemmes, at arven skal tilhøre arvingerne som særeje.ARVELOVEN

Uanset om man lever i et parforhold som gifte eller ugifte samlevende er det i første række arveloven, som bestemmer, hvordan arven skal fordeles. Hvis gifte ønsker en anden fordeling af arven, end det som følger af arveloven, skal der oprettes et testamente. Ønsket om et testamente vil ofte være begrundet i, at man ønsker at sikre længstlevende bedst muligt, eller at man ønsker at gøre arven til livsarvinger til deres særeje.

Som ugifte samlevende er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at man ikke arver hinanden efter arveloven, og at det er tilfældet, uanset hvor længe man har boet sammen. Hvis ugifte samlevende ønsker at arve hinanden, er det nødvendigt at oprette et testamente og fastsætte ønskerne til fordelingen af arven ved dødsfald deri.

Arven efter en enlig vil efter arveloven i første række tilfalde afdødes forældre og i anden række søskende eller søskendebørn. Ønsker man som enlig en anden fordeling af arven, er det nødvendigt at oprette et testamente.TESTAMENTE SOM GIFTE

Hvis man er gift vil ønsket om at oprette et testamente ofte være begrundet i et ønske om at begunstige den længstlevende på bekostning af livsarvinger, hvis arv ved et testamente kan begrænses til tvangsarven. Derved sikres længstlevendes i økonomisk henseende de bedste muligheder for at komme videre efter ægtefællens dødsfald. Derudover er det muligt ved testamente eksempelvis at bestemme, at arven til ens livsarvinger (børn) skal tilhøre dem som særeje. Det bestemmes ofte, at arven skal være "kombinationssæreje", hvor man kombinere et skilsmissesæreje og et fuldstændigt særeje. Derved kan man hjælpe sine børn i tilfælde af, at de oplever at blive skilt, efter at de har modtaget arven fra forældrene.

Der er mange muligheder for at tilpasse et testamente til jeres ønsker, og det må altid anbefales at bruge en advokat, når man skal oprette et testamente.TESTAMENTE SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Hvis et ægtepar skal skilles, eller når en af dem afgår ved døden, gælder der en række af særlige regler, der regulerer bodelingen mellem dem. Der findes ikke et tilsvarende særligt regelsæt for ugifte samlevende, hverken i forhold til ophør af samliv eller dødsfald.

I tilfælde af dødsfald vil ugifte samlevende ikke arve hinanden, medmindre der er oprettet et testamente. Hvis et par, der lever som ugifte samlevende eksempelvis ejer en fælles bolig, betyder dette, at arven efter førsteafdøde vil tilfalde dennes efterladte, som i første række vil være eventuelle livsarvinger (børn) og i anden række den førsteafdødes forældre. Den længstlevende vil derimod ikke arve den førsteafdødes friværdi af den fælles bolig. Den længstlevende kan således komme til at eje ejendommen sammen med førsteafdødes familiemedlemmer og ikke nødvendigvis have mulighed for eller råd til at blive boende.

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan man som ugifte samlevende aftale, at man er stillet som ægtefæller i arveretlig henseende. Det betyder, at den efterladte samlever vil arve den afdøde, herunder også afdødes andel af den fælles ejerbolig. 

Der vil dog være en forskel i forhold til arveafgiften, som ugifte samlevende ikke kan aftales sig ud af, idet en længstlevende ægtefælle ikke skal betale arveafgift, hvorimod en længstlevende samlever betragtes som “nærmeste familie” ligesom børn og forældre og derfor skal betale 15 % i arveafgift af arven efter førsteafdøde. Der gælder en række formelle betingelser for at ugifte samlevende kan oprette et udvidet samlevertestamente, herunder at parret har boet sammen i mindst to år, eller at de har fælles børn.OMKOSTNINGER

Det må altid anbefales, at et testamente oprettes som et notartestamente, hvilket indebærer, at testamentet skal underskrives for en notar. Et notartestamente begrænser risikoen for konflikter. Hos Clea Advokatfirma er prisen for at oprette et testamente altid fast, og prisen oplyses inden arbejdet påbegyndes. I de fleste tilfælde vil omkostningerne udgøre 6.250 kr. inkl. moms samt 300 kr. i gebyr til en notar. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning eller bistand i forbindelse med oprettelsen af et testamente.

KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for at oprette et testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt eller andre spørgsmål med relation til dine private økonomiske forhold.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk