Velkommen

Clea er et uformelt og løsningsorienteret advokatfirma, som tilbyder juridisk rådgivning om erhvervsret, fast ejendom og proces.

Som erhvervsadvokat med speciale i erhvervsret og fast ejendom har Allan Sørensen en bred berøringsflade med en række danske virksomheder og derved indsigt i erhvervslivets juridiske og kommercielle forhold, ligesom han har mangeårig erfaring med at rådgive professionelle aktører, offentlige myndigheder og private klienter om alle juridiske aspekter af fast ejendom. Allan Sørensen har endvidere stor viden om håndteringen af retssager og voldgift, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Værdigrundlaget hos Clea er baseret på en kompromisløs tilgang til kvalitet, ordentlighed og tilgængelighed. Velkommen til et trygt samarbejde.

Læs mere »om clea«

Erhvervsret
HR-JURA, PERSONDATARET, KONTRAKTER, SELSKABSRET MV.

Som advokat med speciale i erhvervsret varetager jeg en funktion som »husadvokat« for en række mindre og mellemstore virksomheder i Midt- og Vestjylland. Jeg værdsætter varige relationer og kendskabet til hver enkelt klient og virksomhed, da det sikrer, at rådgivningen - udover at være juridisk velfunderet - også er tilpasset den enkelte klients ønsker, behov og forretningsmæssige situation.

Kompetenceområder:

  • HR-Jura & Persondataret
  • Selskabsret
  • Virksomhedens ejerforhold
  • Danske og internationale kontrakter
  • Generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • Landbrugsvirksomhed
  • Retssager & Voldgift

Fast ejendom
Erhvervslejeret, entrepriseret, køb og salg mv.

Advokat Allan Sørensen har gennem en længere årrække rådgivet professionelle aktører, offentlige myndigheder og private klienter om alle juridiske aspekter af fast ejendom. Rådgivningen omfatter blandt andet køb og salg af erhvervs -og udlejningsejendomme, landbrug og ejendomsselskaber. Herudover rådgiver Allan Sørensen om erhvervslejeret, entrepriseret, projektudvikling samt miljø-, natur- og planforhold.

Allan Sørensen har et indgående kendskab til markedsvilkårene i Midt- og Vestjylland i forhold til blandt andet køb og salg af erhvervs- og udlejningsejendomme samt de særegne forhold, der ofte knytter sig til erhvervslejemål i et turist- og sæsonpræget marked.

Proces
Retssager & Voldgift

Hos Clea er det at føre en retssag eller voldgiftssag et speciale i sig selv. Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Den viden og erfaring skaber bedre løsninger og derved værdi for klienterne.

Dét at have »erfaring med proces«, de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om. Ikke mindst i forbindelse med byggevoldgift, er der tale om et særligt regelsæt, som ikke må forveksles med processen ved domstolene og som kræver et indgående kendskab.

Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse af en sag eller situation via telefon. Er jeg ikke ved telefonen, så indtal en besked eller send en mail, og jeg vil kontakte dig snarest muligt!

Telefon: (+45) 61 78 06 82
Mail: as@clea-advokater.dk