Specialisering, viden og erfaring kombineret med en kompromisløs tilgang til kvalitet, grundighed OG ordentlighed er kernen i rådgivningen hos Clea Advokatfirma

OM CLEA
__________________________________________________

Clea Advokatfirma er etableret af advokat Allan Østergaard Sørensen.

Clea Advokatfirma rådgiver udelukkende om specialeområderne erhvervsret og selskabsret, fast ejendom samt strafferet og proces. Specialisering sikrer juridisk rådgivning af højeste kvalitet til en konkurrencedygtig pris og den bedste service til virksomhedens kunder. Kunderne omfatter primært mindre og mellemstore virksomheder og private klienter i Vestjylland.

En betydelig del af rådgivningen har international karakter, da mange af kontorets kunder sælger maskiner og produkter globalt.

VÆRDIGRUNDLAG
__________________________________________________

Uafhængighed, integritet og fortrolighed er nogle af de grundlæggende værdier hos Clea Advokatfirma. Herudover er rådgivningen baseret på en grundlæggende tro på, at specialisering, viden og erfaring kombineret med en kompromisløs tilgang til kvalitet, grundighed og ordentlighed sikrer den mest værdiskabende rådgivning, - og det er kernen i ydelsen hos Clea Advokatfirma.

Ordentlighed er grundelementet i værdigrundlaget hos Clea Advokatfirma. Ordentlighed er grundlaget for rådgivningen samt for forholdet til klienter, samarbejdspartnere og andre relationer. Der er ikke lovgivning om alle forhold, og rådgivningen hos Clea Advokatfirma omfatter udover juridiske og kommercielle forhold også etiske hensyn. Ordentlighed er endvidere grundlaget for tillid, som er en forudsætning for ethvert værdifuldt samarbejde.

BESKIKKELSE OG FORSIKRING
__________________________________________________

Alle advokater hos Clea Advokatfirma er beskikket af Justitsministeren og en del af Advokatsamfundet og derved omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk. Clea Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring A/S og dækker udøvelse af al advokatvirksomhed.

KLIENTFORHOLD OG FORRETNINGSBETINGELSER
__________________________________________________

Clea Advokatfirma er en servicevirksomhed, som leverer juridisk rådgivning baseret på viden og tidsforbrug. Private kunder modtager altid en fast pris, inden opgaven påbegyndes. Erhvervssager afregnes efter medgået tid, medmindre andet aftales, men som erhvervskunde er du velkommen til at bede om et overslag, inden opgaven påbegyndes, så der ikke kommer nogen overraskelser.

For al rådgivning og bistand, som udføres af Clea Advokatfirma, gælder vores forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt. Læs vores forretningsbetingelserne her.

Clea Advokatfirma

Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
St. Blichers Vej 9, 6950 Ringkøbing  ·  Nupark 51, 7500 Holstebro