OM CLEA ADVOKATFIRMACLEA ADVOKATFIRMA

Clea Advokatfirma er etableret den 1. oktober 2019 af advokat Allan Østergaard Sørensen.

Advokatfirmaet har adresse i kontorfællesskabet Nupark i Holstebro og i centrum af Ringkøbing på St. Blichers Vej.

Allan Østergaard Sørensen arbejder som erhvervsadvokat og forsvarsadvokat, og han er udpeget af Justitsministeriet som beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Holstebro og i ankesager ved Vestre Landsret.

Allan Sørensen har tidligere arbejdet som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret i 2017 (3 mdr.) og i 2018-2019 (10 mdr.).

Udover arbejdet som advokat, har Allan Sørensen gennem mere end 10 år undervist i forskellige formueretlige fag på Aarhus Universitet og Københavns Universitet, og han underviser i dag i erhvervsret på Handelsgymnasiet UCRS i Skjern.

Allan Østergaard Sørensen er medlem af bestyrelse og repræsentantskab i flere erhvervsdrivende virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland.VÆRDIGRUNDLAG FOR CLEA ADVOKATFIRMA

Uafhængighed, integritet og fortrolighed er nogle af kontorets grundlæggende værdier. Herudover kan du forvente en kompromisløs tilgang til kvalitet, grundighed og ordentlighed i rådgivningen, ligesom det personlige samarbejde med den enkelte kunde vægtes højt.

Ordentlighed er grundelementet i værdigrundlaget hos Clea Advokatfirma. Ordentlighed er grundlaget for rådgivningen samt for forholdet til klienter, samarbejdspartnere og andre relationer. Der er ikke lovgivning om alle forhold i vores samfund, og rådgivningen hos Clea Advokatfirma omfatter udover juridiske og kommercielle forhold også etiske hensyn.

Ordentlighed er endvidere grundlaget for tillid, som er en forudsætning for ethvert værdifuldt samarbejde.BAGGRUND ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
ERHVERVSMÆSSIG BAGGRUND

Advokat & Indehaver · Clea Advokatfirma 2019-
Konstitueret landsdommer · Vestre Landsret 2018-2019
Ekstern lektor i formueret · Aarhus Universitet 2013-2018
Konstitueret landsdommer (advokatkonstitution) · Veste Landsret 2017
Advokat & Partner · Advokatfirmaet Thorninger 2012-2018
Ekstern underviser i formueret · Københavns Universitet 2011-2012
Advokatfuldmægtig · Gorrissen Federspiel København 2009-2012UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND

GDPR CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe (2020)
Specialistudd. i Retssagsbehandling & Procedure - Danske Advokater 2016
Advokat 2012 · Møderet for Landsret 2015
Aarhus Universitet · BA.Jur. 2008 · Cand.Jur. 2009
Handelshøjskolen i Aarhus · HA(jur) 2006

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN