OM CLEA ADVOKATFIRMA

 

Clea Advokatfirma er en mindre, men højt specialiseret advokatvirksomhed, som drives af Advokat Allan Sørensen. Som erhvervsadvokat har Allan Sørensen oparbejdet en stor ekspertise om blandt andet erhvervsret, selskabsret, generationsskifte, fast ejendom og strafferet. Kontoret rådgiver primært mindre og mellemstore virksomheder og private klienter i Vestjylland. En betydelig del af rådgivningen har international karakter, da mange af kontorets kunder sælger maskiner og produkter globalt. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i en konkret sag, eller ønsker du at drøfte et samarbejde, så er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen.

 

__________________________________________________

 
KONTAKTOPLYSNINGER

Clea Advokatfirma
St Blichers Vej 9
DK-6950 Ringkøbing

CVR.nr. 41706236

Clea Advokatfirma » clea@clea-advokater.dk  
Send sikkermail » sikkerpost@clea-advokater.dk  
Advokat Allan Sørensen » as@clea-advokater.dk  


Telefon + 45 61 78 06 82

Bankkonto i Ringkjøbing Landbobank A/S:  7670-0007889632
Klientkonto i Ringkjøbing Landbobank A/S:  7670-0007889749BESKIKKELSE OG FORSIKRING

Advokater hos Clea Advokatfirma er beskikket af Justitsministeren og en del af Advokatsamfundet og derved omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Clea Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring A/S.
KLIENTFORHOLD

Clea Advokatfirma er en servicevirksomhed, som leverer juridisk rådgivning baseret på viden og tidsforbrug. Private kunder modtager altid en fast pris, inden opgaven påbegyndes. Erhvervssager afregnes efter medgået tid, medmindre andet aftales, men som erhvervskunde er du velkommen til at bede om et overslag, inden opgaven påbegyndes, så der ikke kommer nogen overraskelser. For al rådgivning og bistand, som udføres af Clea Advokatfirma, gælder vores forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt. Se vores forretningsbetingelserne herPRIVATLIVSPOLITIK

Hos Clea Advokatfirma lægger vi stort vægt på at beskytte personoplysninger. Som led i den daglige advokatvirksomhed indsamles og behandles personoplysninger om klienter, klienters ansatte, leverandører, modparter, vidner, forretningsforbindelser og andre personer, som er involverede i retlige forhold, der behandles som led i udøvelsen af advokatvirksomheden. Du finder vores privatlivspolitik her.VÆRDIGRUNDLAG

Uafhængighed, integritet og fortrolighed er nogle af de grundlæggende værdier hos Clea Advokatfirma. Herudover kan du forvente en kompromisløs tilgang til kvalitet, ordentlighed og tilgængelighed, ligesom det personlige samarbejde med den enkelte kunde og dennes øvrige rådgivere vægtes højt. Ordentlighed er grundelementet i værdigrundlaget hos Clea Advokatfirma. Ordentlighed er grundlaget for rådgivningen samt for forholdet til klienter, samarbejdspartnere og andre relationer. Der er ikke lovgivning om alle forhold, og rådgivningen hos Clea Advokatfirma omfatter udover juridiske og kommercielle forhold også etiske hensyn. Ordentlighed er endvidere grundlaget for tillid, som er en forudsætning for ethvert værdifuldt samarbejde.

 

__________________________________________________