KONTAKT  |  PERSONER  |  NYHEDER OG ARTIKLER  |  VÆRDIGRUNDLAG  |  KLIENTFORHOLD  |  PRIVATLIVSPOLITIK

KONTAKT


Du er altid velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma, hvis du ønsker at drøfte et samarbejde eller en konkret sag eller situation. 

Ring til kontoret på  +45 61 78 06 82  mandag til fredag fra kl. 9.00 til 16.00

Send en mail til » clea@clea-advokater.dk

Send en sikkermail til » sikkerpost@clea-advokater.dk  (sidstnævnte er kontorets sikre mailadresse)

 

Nupark 51  |  7500 HOLSTEBRO
St. Blichers Vej 12  |  6950 RINGKØBING 

 

OM CLEAVÆRDIGRUNDLAG

Uafhængighed, integritet og fortrolighed er nogle af de grundlæggende værdier hos Clea Advokatfirma. Herudover er rådgivningen baseret på en grundlæggende tro på, at specialisering, viden og erfaring kombineret med en kompromisløs tilgang til kvalitet, grundighed og ordentlighed sikrer den størst mulige værdiskabende rådgivning.

Ordentlighed er grundelementet i værdigrundlaget hos Clea Advokatfirma. Ordentlighed er grundlaget for rådgivningen samt for forholdet til klienter, samarbejdspartnere og andre relationer. Der er ikke lovgivning om alle forhold, og rådgivningen hos Clea Advokatfirma omfatter udover juridiske og kommercielle forhold også etiske hensyn. Ordentlighed er endvidere grundlaget for tillid, som er en forudsætning for ethvert værdifuldt samarbejde.Klientforhold

Alle advokater hos Clea Advokatfirma er beskikket af Justitsministeren og en del af Advokatsamfundet og derved omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Clea Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Tryg Forsikring A/S og dækker udøvelse af al advokatvirksomhed.

Clea Advokatfirma er en servicevirksomhed, som leverer juridisk rådgivning baseret på viden og tidsforbrug. Private kunder modtager altid en fast pris, inden opgaven påbegyndes, mens erhvervssager afregnes efter medgået tid, medmindre andet aftales. Som erhvervskunde er du velkommen til at bede om et overslag, inden opgaven påbegyndes, så der ikke kommer nogen overraskelser. For al rådgivning og bistand, som udføres af Clea Advokatfirma, gælder virksomhedens forretningsbetingelser.

LÆS MERE HER »PRIVATLIVSPOLITIK

Hos Clea Advokatfirma er beskyttelsen af personoplysninger centralt. Som led i den daglige advokatvirksomhed indsamles og behandles personoplysninger om klienter, klienters ansatte, leverandører, modparter, vidner, forretningsforbindelser og andre, som er involverede i retlige forhold, der behandles som led i udøvelsen af advokatvirksomheden. Hensigten med denne privatlivspolitik er at orientere om, hvilke personoplysninger Clea Advokatfirma indsamler og behandler, hvordan oplysningerne anvendes samt om dine rettigheder.

LÆS MERE HER »

KONTAKT

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk