VELKOMMEN

Clea Advokatfirma er et specialistkontor, som rådgiver om erhvervsret, selskabsret, generationsskifte og fast ejendom


Clea Advokatfirma er etableret af advokat Allan Sørensen.

Som erhvervsadvokat har Allan Sørensen en bred berøringsflade med en række danske virksomheder og derved indsigt og erfaring med erhvervslivets juridiske og forretningsmæssige forhold, ligesom han har mangeårig erfaring med at rådgive om fast ejendom. Allan Sørensen har endvidere stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Ved at udelukkende at rådgive om udvalgte erhvervsretlige specialeområder og fast ejendom, er det muligt at levere juridiske rådgivning af højeste kvalitet til en konkurrencedygtig pris og den bedst mulige service.

Velkommen til et trygt samarbejde.

 

MANDAG TIL FREDAG  10.00-17.00

TELEFON  +45 61 78 06 82

SEND EN MAIL » clea@clea-advokater.dk

 SAGSOMRÅDER

______________________________________________________________________

//  SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  FAST EJENDOM OG ERHVERVSLEJERET

//  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

______________________________________________________________________

 NYHEDER OG ARTIKLER

BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Ved køb af privat bolig bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som navnlig ugifte samlevende bør være opmærksomme på i forbindelse med boligkøb.

LÆS MERENYHEDER OG ARTIKLER

HR-JURA | FRATRÆDELSESAFTALER

Januar 2021 | En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdstager, omkring medarbejderens fratrædelse af sin stilling hos arbejdsgiveren under nærmere aftalte vilkår. Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en arbejdstager selv fastsætte begrundelsen for og indholdet af en fratrædelsesaftale. Særligt hvis arbejdstageren er funktionær skal man dog være påpasselig med formuleringen af vilkårene, da fratrædelsesaftalen vil kunne tilsidesættes, såfremt den anses for urimelig. Læs mere om fratrædelsesaftaler.

LÆS MERENYHEDER OG ARTIKLER

HUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Det er dyrt at glemme advokatforbeholdet. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

LÆS MERE