VELKOMMEN HOS CLEA

EN MINDRE, MEN HØJT SPECIALISERET ADVOKATVIRKSOMHED, SOM RÅDGIVER OM ERHVERVSRET, FAST EJENDOM OG PROCES


Clea Advokatfirma er etableret af advokat Allan Sørensen.

Som erhvervsadvokat har Allan Sørensen en bred berøringsflade med en række danske virksomheder og derved indsigt og erfaring med erhvervslivets juridiske og forretningsmæssige forhold, ligesom han har mangeårig erfaring med at rådgive om fast ejendom. Allan Sørensen har endvidere stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Uafhængighed, integritet og fortrolighed er nogle af de grundlæggende værdier hos Clea Advokatfirma.

Herudover kan du forvente en kompromisløs tilgang til faglighed og kvalitet i rådgivningen, ligesom det personlige samarbejde med klienten og dennes øvrige rådgivere vægtes højt.

Clea Advokatfirma er et specialistkontor, som rådgiver om erhvervsjuridiske forhold, fast ejendom og proces. Ved at fokusere på disse områder, er det muligt at levere juridiske rådgivning af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og den bedst mulige service.

Velkommen til et trygt samarbejde.KONTAKT

______________________________________________________________________

Som erhvervsadvokat rådgiver Allan Sørensen primært om erhvervsjuridiske forhold. Rådgivningen er i reglen baseret på et fast samarbejde med den enkelte klient eller virksomhed. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker at drøfte et samarbejde.

______________________________________________________________________

MANDAG TIL FREDAG  10.00-17.00

TELEFON
+45 61 78 06 82

SPECIALEOMRÅDER

PRIVATE BOLIGHANDLER

Køb af privat bolig er en stor beslutning, som ofte først bliver taget efter lang tids søgen efter den hel rette bolig. De økonomiske og juridiske forhold og risici ved købet kan være betydelige, og det må altid anbefales, at køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med købet. Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om alle juridiske forhold forbundet med dit boligkøb.

UDLEJNINGSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du har behov for rådgivning om køb og salg af udlejningsejendomme, erhvervslejeret, boliglejeret eller andre juridiske forhold med relation til udlejningsejendomme. Rådgivningen omfatter alle juridiske aspekter inden for lejelovgivningen, herunder indgåelse, udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter, fremlejekontrakter mv.

SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

Clea Advokatfirma rådgiver om køb og salg af skov- og landbrugsejendomme og generationsskifte af landbrugsvirksomheder. Udover kendskab til sædvanlige problemstillinger forbundet med køb og salg af fast ejendom, forudsætter rådgivning om skov- og landbrugshandler særligt kendskab til en række særlige regelsæt eksempelvis landbrugslovens regler om landmandsselskaber, opfyldelse af bopælskrav mv.

DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer, service- eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler. Specialeområdet omfatter rådgivning om udarbejdelse af kommercielle kontrakter, standardbetingelser, internationale leveringsklausuler og andre kontrakter på dansk/engelsk.

HR-JURA OG GDPR

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive mindre og mellemstore virksomheder, direktører og offentlige myndigheder om ansættelsesretlige forhold. Rådgivningen omfatter bl.a. kunde- og konkurrenceklausuler, opsigelse af medarbejdere, fratrædelsesaftaler mv. Advokat Allan Sørensen har GDPR-certificeringen CIPP/E og rådgiver endvidere om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt i forhold til ansættelsesforhold.

KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive om konfliktløsning i erhvervsforhold, både i forhold til konflikter med leverandører, aftaleparter mv. om virksomhedens kontrakter, med også i forhold til interne konflikter i virksomhedens ejerkreds, hvor løsningen ofte beror på vilkårene i ejeraftaler, men hvor der også skal tages hensyn til parternes relationer eksempelvis ved konflikter i familievirksomheder.

SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om selskabsret eksempelvis i forbindelse med etablering af virksomheder og valg af selskabsform, ved omstrukturering i form af fusion eller spaltning af selskaber, etablering af holdingselskaber efter reglerne om skattefri aktieombytning eller hvis du overvejer at påbegynde et generationsskifte til familie eller medarbejdere.NYHEDER OG ARTIKLER

10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af private boligejendomme med henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig.

LÆS MERENYHEDER OG ARTIKLER

GUIDE TIL FORPAGTNINGSKONTRAKTER

Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række juridiske forhold, som du bør have styr på, for at du er sikret bedst muligt mod konflikter under forpagtningsperioden og efterfølgende. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, herunder i tilfælde af konkurs.

Læs mereNYHEDER OG ARTIKLER

GUIDE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer og udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel. Artiklen indeholder til sidst en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på.

LÆS MERE

 NYHEDER OG ARTIKLER

GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

Læs mereNYHEDER OG ARTIKLER

LANDBRUGSLOVENS ERHVERVELSESBETINGELSER

Det er vigtigt ved planlægning af et salg eller køb af en landbrugsejendom, at der tages hensyn til den ekspeditionstid, som der vil være hos Landbrugsstyrelsen i forbindelse med, at myndigheden påser, at landbrugslovens erhvervelsesbetingelser er opfyldt, da det får betydning for tiden forbundet med handlens berigtigelse, mellemfinansiering mv.

Læs mere