CLEA ADVOKATFIRMA

 Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland

VELKOMMEN

Clea er en mindre, men højt specialiseret advokatvirksomhed, som rådgiver om erhvervsret og generationsskifte, danske og internationale kontrakter, HR-Jura og GDPR samt fast ejendom og erhvervslejeret.

Uafhængighed, integritet og fortrolighed nogle af virksomhedens grundlæggende værdier. Herudover kan du forvente en kompromisløs tilgang til faglighed og kvalitet i rådgivningen.

Clea Advokatfirma er etableret af advokat Allan Sørensen. Som erhvervsadvokat har Allan Sørensen en bred berøringsflade med en række danske virksomheder og derved indsigt og erfaring med erhvervslivets juridiske og kommercielle forhold, ligesom han har mangeårig erfaring med at rådgive professionelle aktører og private om alle juridiske aspekter af fast ejendom. Allan Sørensen har endvidere stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Specialisering, viden og erfaring sikrer juridisk rådgivning af høj kvalitet, en konkurrencedygtig pris og derved den størst mulige værdi.

Velkommen til et trygt samarbejde.

 

Telefon:
+45 61 78 06 82


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

//  LANDBRUGSRÅDGIVNING

//  BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

______________________________________________________________________ADVOKAT ALLAN SØRENSEN

Du er altid velkomme til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem din virksomhed og Clea Advokatfirma eller for en drøftelse af en sag eller situation. Som advokat tror jeg grundlæggende på, at specialisering, viden og erfaring kombineret med en kompromisløs tilgang til kvalitet, ordentlighed og tilgængelighed sikrer den mest værdiskabende rådgivning for kunderne i virksomheden.

Allan Sørensen · Indehaver · Advokat (L) · CIPP/E

Send en mail » as@clea-advokater.dk

NYHEDER OG ARTIKLER

______________________________________________________________________

ADVOKAT ALLAN SØRENSEN HAR OPNÅET GDPR-CERTIFICERINGEN CIPP/E
GDPR | August 2020

Advokat Allan Sørensen har i august 2020 opnået GDPR-certificeringen CIPP/E "Certified Information Privacy Professional / Europe" og er stærkt rustet til fortsat at rådgive virksomheder om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt, herunder persondataforordningen (GDPR) som trådte i kraft den 25. maj 2018.


GUIDE TIL ERHVERVSLEJERET OG LEJE AF ERHVERVSLOKALER

Erhvervslejeret | Juli 2020

Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du?  Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel. Artiklen indeholder til sidst en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på.


GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

HR-Jura | Juni 2020

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på de juridiske forhold omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

 

 

______________________________________________________________________

ANSÆTTELSESKLAUSULER - KUNDE- OG KONKURRENCEKLAUSULER
HR-Jura | Juni 2020

Formålet er ansættelsesklausulerne er at forhindre, at en tidligere medarbejder udsætter virksomheden for konkurrence ved at starte egen konkurrerende virksomhed, overtage virksomhedens kunder og/eller ved at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed. Denne artikel beskriver retsstillingen for kunde- og konkurrenceklausuler, som er eller ønskes indgået efter den 1. januar 2016.


HVORFOR OPRETTE ÆGTEPAGT OG TESTAMENTE SOM VIRKSOMHEDSEJER?

Private Client | Juni 2020

Oprettelse af ægtepagt og testamente er ofte nødvendigt for at sikre ejerforholdene nu og fremtidigt til virksomhed og formue. Som virksomhedsejer er der udover økonomi og familie en række særlige problemstillinger i forhold til virksomheden, som kan løses ved at oprette ægtepagt og testamente.


GUIDE TIL FORPAGTNINGSAFTALER
Landbrugsret | April 2020

Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række juridiske forhold, som du bør have styr på, for at du er sikret bedst muligt mod konflikter under forpagtningsperioden og efterfølgende. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, herunder i tilfælde af konkurs.