FORSIDE    |    FORRETNINGSBETINGELSER    |    PRIVATLIVSPOLITIK

 

PRIVATLIVSPOLITIK1. BAGGRUND

Hos Clea Advokatfirma lægger vi stort vægt på at beskytte personoplysninger. Som led i den daglige advokatvirksomhed indsamles og behandles personoplysninger om klienter, klienters ansatte, leverandører, modparter, vidner, forretningsforbindelser og andre personer, som er involverede i retlige forhold, der behandles som led i udøvelsen af advokatvirksomheden. Hensigten med denne privatlivspolitik er at orientere om, hvilke personoplysninger Clea Advokatfirma indsamler og behandler, hvordan oplysningerne anvendes samt om dine rettigheder.2. CLEA ADVOKATFIRMA

Clea Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatkontoret har modtaget om dig.

Du kan kontakte Clea Advokatfirma på nedenstående adresser:

Clea Advokatfirma
Nupark 51, 7500 Holstebro
St. Blichers Vej 12, 6950 Ringkøbing

Mail: clea@clea-advokater.dk3. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Clea Advokatfirma behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver og for at kunne opfylde de forpligtelser, som advokatfirmaet i øvrigt er underlagt i henhold til lovgivning. Behandlingen af personoplysninger sker i henhold til principperne i databeskyttelsesforordningens artikel 5 om lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, rigtighed og fortrolighed mv. 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger af den aftale om rådgivning, som vi har indgået med klienten. Behandlingen kan endvidere være begrundet i, at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser (legitime interesser). I så fald vil der være redegjort nærmere for den legitime interesse på anden måde f.eks. i ordrebekræftelsen. Behandlingen kan undtagelsesvis også hvile på samtykke.

Der henvises til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt artikel 9, stk. 2, litra a og f.4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Clea Advokatfirma behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger.

Endvidere registrerer vi CPR-numre i det omfang, vi har behov for det f.eks. til brug for tinglysning.5. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

I det omfang det er nødvendigt og begrundet i hensynet til sagens behandling vil Clea Advokatfirma kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: Sagens øvrige parter. Rådgivere for øvrige parter. Syns- og skønsmænd. Offentlige myndigheder. Du vil løbende blive orienteret herom, i det omfang det er relevant.

Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder, ekstern bogholderi mv., som Clea Advokatfirma har indgået databehandleraftaler med.

Al videresendelse af personfølsomme oplysning vil ske via sikkermail, E-Boks eller på anden sikker måde.6. HVOR STAMMER DE REGISTREREDE PERSONOPLYSNINGER FRA?

Clea Advokatfirma registrerer personoplysninger, som modtages fra sagens parter, deres rådgivere og andre aktører i det omfang det er nødvendigt for sagens behandling. Endvidere kan vi registrere oplysninger, som vi har indhentet fra offentlige databaser og registre f.eks. Tingbogen og CVR-registret.7. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER


ERHVERVSSAGER OG FORBRUGERSAGER

Clea Advokatfirma opbevarer personoplysningerne i erhvervssager og almindelige forbrugersager, så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet, opbevarer Clea Advokatfirma de registrerede persondata i indtil 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere. Herefter slettes oplysningerne permanent. Oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog blive slettet efter 5 år, da det følger af loven.STRAFFESAGER

I straffesager får Clea Advokatfirma omfattende indsigt i dine personlige oplysninger i forbindelse med sagens behandling. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som formålet med opbevaring af oplysningerne afsluttes. Personoplysninger i straffesager gemmes højest i 12 måneder efter sagens afslutning.8. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.9. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger:

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte advokat Allan Sørensen via mail: clea@clea-advokatfirma.dk eller telefon +45 61 78 06 82.10. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Clea Advokatfirma behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.COOKIEPOLITIK


1. BAGGRUND

Persondataforordningen (GDPR) sætter nye rammer for, hvorledes persondata behandles. Persondataforordningen har til formål at styrke og forene databeskyttelsesregler og rettigheder til fordel for EU-borgere. Den er gældende for alle, der leverer varer og tjenesteydelser til EU, eller som bruger sporingsteknologier såsom cookies til at overvåge EU-brugernes adfærd.

Hensigten med denne cookiepolitik er at orientere om, hvilke data Clea Advokatfirma indsamler fra hjemmesiden www.clea-advokater.dk.2. COOKIES

Ved at benytte hjemmesiden, accepterer du Clea Advokatfirmas cookiepolitik.

Denne hjemmeside bruger - som mange andre - cookies. Cookies sørger for, at Clea Advokatfirma kan levere en bedre brugeroplevelse af hjemmesidens funktioner. Mange funktioner på hjemmesiden afhænger af brug og lagring af cookies, og du kan derfor ikke forvente, at hjemmesiden fungerer efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies.

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden f.eks. sprogvalg. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. De cookies, som Clea Advokatfirma anvender, sletter sig selv efter et vist antal måneder (som kan variere), men de fornys efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer.3. DENNE HJEMMESIDE BENYTTER FØLGENDE COOKIES

Funktionalitet:

Hjemmeside:

cookieSafe - Slettes efter 6 måneder
Indeholder en krypteret kopi af udvalgte 3. parts cookies, så de ikke går tabt, hvis de bliver fjernet af browseren.

Cookie-indstillinger:

vm-gdpr - Slettes efter 1 måned
Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

vm-gdpr-accept - Slettes efter 1 måned
Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Statistik:

Google Analytics:

_ga - Slettes efter 2 år
Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på hjemmesiden og til sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes
Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - Slettes når browseren lukkes
Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

collect - Slettes efter 2 år
Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af devices og marketing kanaler.

Marketing:

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.4. HVORDAN KAN JEG UNDGÅ BRUGEN AF COOKIES?

Uanset hvilken browser du bruger, kan du justere browserindstillingerne, således den ikke gemmer cookies. Nogle browsere giver dog kun mulighed for at justere denne indstilling på bestemte websteder.

Hvis du ikke ønsker at gemme cookies, eller hvis du ønsker at slette cookies, så se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.5. KONTAKTFORMULAR

Skulle du vælge at kontakte Clea Advokatfirma ved at benytte en kontaktformular på hjemmesiden, gemmes dine oplysninger i vores backend og samles i en e-mail og sendes herefter til os via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Clea Advokatfirma gemmer alene dine kontaktoplysninger, indtil henvendelsen er besvaret, medmindre din henvendelse medfører opstart af et kundeforhold.6. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DENNE COOKIEPOLITIK

Hvis du har spørgsmål til denne cookiepolitik bedes du kontakte advokat Allan Sørensen via mail as@clea-advokater.dk eller telefon + 45 61 78 06 82.HAR DU SPØRGSMÅL?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN