ARTIKLER OG NYHEDERSpecialiseret viden er den kompetence, som Clea Advokatfirma kan bidrage med, men den viden deler vi gerne med dig. Her på siden kan du finde artikler og nyheder om aktuelle forhold. Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.SELSKABSRET
BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ER LOVPLIGTIG, MEN HVAD SKAL DEN INDEHOLDE?

September 2023 - Det følger af selskabslovens § 130 og erhvervsfondslovens § 50, at bestyrelsen for et aktieselskab, anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond skal oprette en forretningsorden for bestyrelsens virksomhed. Det er et lovkrav, at der er en forretningsorden, og det påhviler selskabets revisor påse, om der findes en forretningsorden. Men hvad skal en forretningsorden indeholde?

LÆS MERE »BOLIGLEJERET

UDLEJERS ADGANG TIL AT OPSIGE ET BOLIGLEJEMÅL

Juni 2023 - Som advokat med speciale i fast ejendom møder jeg ofte den generelle misforståelse, at en køber - og kommende udlejer - af et privat boliglejemål frit kan opsige lejeren med 12 måneders varsel, hvis opsigelsen er begrundet med, at udlejeren selv ønsker at benytte det lejede som bolig. Læs mere i denne artikel.

LÆS MERE »SELSKABSRET

EJERAFTALER OG SELSKABSLOVENS § 82

Marts 2023 - Ifølge selskabslovens § 82 er ejeraftaler ikke bindende for kapitalselskaber, og beslutninger truffet af generalforsamlingen. Det betyder, at beslutningen truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler vil være gyldig, selvom beslutningen er i strid med vilkårene i en ejeraftale mellem virksomhedens ejere.

LÆS MERE »SELSKABSRET

DET ER VIGTIGT, AT DER LØBENDE FORETAGERS OPDATERING/REVISION AF EJERAFTALER

Marts 2023 - Jeg vil altid anbefale, at en ejeraftale bliver gennemgået med passende mellemrum, så det sikres, at vilkårene er retvisende og dækkende for virksomhedens og ejerkredsens aktuelle situation. Læs mere i denne artikel.

LÆS MERE »SELSKABSRET

HVORFOR ER EN EJERAFTALE VIGTIG, OG HVILKE VILKÅR SKAL DEN INDEHOLDE?

Marts 2023 - Hvis flere personer ejer en virksomhed sammen, er der en lang række spørgsmål, som ejerne skal blive enige om. En ejeraftale er en frivillig aftale mellem ejerne, som sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, så der ikke opstår uenighed i ejerkredsen. En ejeraftale er en vigtig aftale, og vilkårene skal være konkret tilpasset den enkelte virksomhed og den enkelte virksomheds ejerforhold.

LÆS MERE »SELSKABSRET
EJERSKIFTE - GENERATIONSSKIFTE

Maj 2022 - Et succesfuldt gennemført generationsskifte forudsætter grundig forberedelse og en række valg og overvejelser i forhold til forberedelsen af generationsskiftet, gennemførelsen samt om generationsskiftets betydning for familie og formue. Læs mere om generationsskifte i denne artikel.

LÆS MERE »FAST EJENDOM
5 GODE RÅD INDEN KØB AF SOMMERHUS

April 2022 - Går du med tanker om køb af bolig eller sommerhus, så læs denne artikel. Advokat Allan Sørensen har gennem mere end 10 år rådgivet private kunder om køb af privat bolig - eller sommerhus langs Vestkysten - samt om købets betydning for købers private formueforhold. Han giver her sine 5 bedste råd til dig, som står foran køb af sommerhus

LÆS MERE »ERHVERVSLEJERET
HVORNÅR ER ET LEJEMÅL ERHVERVSBESKYTTET, OG HVAD INDEBÆRER BESKYTTELSEN?

December 2021 - Efter erhvervslejeloven kan lejeforhold opdeles i flere forskellige typer, herunder erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede lejeforhold. Uanset om du er lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, bør du have fokus på dette, da sondringen blandt andet har betydning for udlejers adgang til at opsige lejeforholdet og for størrelsen af den erstatning, som lejeren kan kræve, hvis lejeforholdet opsiges. Formålet med denne artikel er at beskrive, hvornår et erhvervslejemål er erhvervsbeskyttet, og hvad konsekvenserne er af erhvervsbeskyttelsen

LÆS MERE »FORMUERÅDGIVNING
HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?

December 2021 - Der kan være mange gode grunde til at oprette et testamente; et testamente sikrer tryghed; et testamente kan sikre at ugifte samlevende arver hinanden; et testamente kan sikre at arven går til de rigtige arvinger; og det kan ved testamente bestemmes, at arven skal tilhøre arvingerne som særeje. Du kan læse mere i denne artikel.

LÆS MERE »FORMUERÅDGIVNING
HVORFOR SKAL MAN OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT

December 2021 - Hvis du en dag ikke længere kan varetage dine personlige eller økonomiske forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende, og hvis du selv ønsker at udpege en person (eller flere) til at træffe disse beslutninger for dig, skal du oprette en fremtidsfuldmagt.

LÆS MERE »ERHVERVSLEJERET
HVORDAN FASTSÆTTES MARKEDSLEJEN FOR ET ERHVERVSLEJEMÅL?

August 2021 - Er du lejer eller udlejer af et erhvervslejemål, hvor lejekontrakten er indgået efter den 1. januar 2000, og er den aftalte leje for høj eller lav, kan der ofte være mulighed for at få lejen reguleret til markedslejen. Formålet med denne artikel er at give en introduktion til de kriterier, som er afgørende for fastsættelsen af markedslejen for et erhvervslejemål.

LÆS MERE »ERHVERVSLEJERET
AFTALEFRIHED, UFRAVIGELIGHED OG UDFYLDENDE REGLER

Juli 2021 - Formålet med denne artikel er at beskrive de regler, som gælder for indgåelse af erhvervslejekontrakter, gyldigheden af de aftalte vilkår og fortolkning ved tvivl om kontraktens indhold. Det er vigtigt, at man ved udformningen af erhvervslejekontrakter er bekendt med forholdet mellem parternes aftalefrihed, erhvervslejelovens ufravigelige regler og erhvervslejelovens udfyldende regler.

LÆS MERE »SELSKABSRET
HVORFOR VÆLGE EN ADVOKAT TIL BESTYRELSEN?

Juli 2021 - Årsagerne, til at vælge en advokat til bestyrelsen for et selskab, er mange, men det gennemgående er behovet for at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt.

LÆS MERE »

 

 

 

 

 

 

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSENANSÆTTELSESRET
FRATRÆDELSESAFTALER

Juni 2021 - En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdstager, omkring medarbejderens fratrædelse af sin stilling hos arbejdsgiveren under nærmere aftalte vilkår. Som udgangspunkt kan parterne selv fastsætte begrundelsen for og indholdet af fratrædelsesaftalen. En fratrædelsesaftale sikrer klarhed for ansættelsesforholdets ophør, men der er faldgruber, og parterne bør altid anvende juridiske rådgivere ved indgåelsen af en fratrædelsesaftale.

LÆS MERE »FAST EJENDOM
DET KAN VÆRE DYRT AT GLEMME ADVOKATFORBEHOLDET

Januar 2021 - Det må altid anbefales, at køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med en privat bolighandel. Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, mens en advokat er en uafhængig og uvildig rådgiver, som alene arbejder i købers interesse, og som ikke alene er uafhængig af sælger og mægler, men også af forsikringsselskaber og banker.

LÆS MERE »ANSÆTTELSESRET
OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Januar 2021 - Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Der skal være styr på hvordan opsigelsen gives til medarbejderen og kommunikeres til kollegaer og omverdenen, ligesom der skal være styr på de juridiske krav, som ofte er den mest komplekse del af processen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

LÆS MERE »ERHVERVSLEJET
GUIDE TIL INDGÅELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Juni 2021 - Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer eller udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel.

LÆS MERE »LANDBRUGSRET
GUIDE TIL FORPAGTNINGSKONTRAKTER

April 2021 - Hvis du forpagter eller bortforpagter landbrugsjord, er der en række juridiske forhold, som du bør have styr på, for at du er sikret bedst muligt mod konflikter under forpagtningsperioden og efterfølgende. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som du som bortforpagter eller forpagter særligt bør være opmærksom på, herunder i tilfælde af din aftalepars konkurs.

LÆS MERE »FAST EJENDOM
UNDGÅ 10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Marts 2021 - Køb af fast ejendom er en stor beslutning, der ofte først bliver taget efter lang tids søgen efter den hel rette bolig. De økonomiske og juridiske forhold og risici ved købet kan være betydelige, og det må altid anbefales, at køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med købet. Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af private boligejendomme med henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig.

LÆS MERE »ANSÆTTELSESRET
DEN ANSÆTTELSESRETLIGE LOYALITETSPLIGT


December 2020 - Den ansættelsesretlige loyalitetspligt indebærer, at medarbejderen er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Medarbejderen må derfor ikke udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden. Læs mere i denne artikel.

LÆS MERE »ERHVERVSLEJERET
TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

December 2020 - Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte kontoret, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af vilkårene i en allerede indgået erhvervslejekontrakt. Denne artiklen indeholder en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt

.

LÆS MERE »ANSÆTTELSESRET
KUNDE- OG KONKURRENCEKLAUSULER


Juni 2020 - Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret flere gange gennem årene.

 Læs mere om ansættelsesklausuler i denne artikel.

LÆS MERE »ANSÆTTELSESRET
HVORNÅR ANVENDES EN ADVARSEL?


April 2020 - Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af, hvordan og i hvilke situationer man som arbejdsgiver bør give en advarsel til en medarbejder. Inden man afgiver en advarsel, er det vigtigt, at arbejdsgiveren har overvejet, om det er den rette ansættelsesretlige sanktion i forhold til den adfærd, som medarbejderen har udvist. Læs mere her.

LÆS MERE »KOMMERCIELLE KONTRAKTER
EN GUIDE TIL LEVERINGSKLAUSULERNE INCOTERMS 2020

April 2020 - Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (kaldet Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold, tegning af forsikring mv.

LÆS MERE »
HAR DU SPØRGSMÅL?

Send en e-mail eller SMS eller brug kontaktformularen, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.

 


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON
+ 45 61 78 06 82