ERHVERVSLEJERET


Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i de fleste tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Det er derfor af stor værdi for både lejer og udlejer at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentligt på plads.EN KLAR OG SKRIFTLIG ERHVERVSLEJEKONTRAKT FOREBYGGER KONFLIKTER

Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden. En klar og skriftligt erhvervslejekontrakt, som er grundigt gennemgået af lejer og udlejer, sikrer, at parterne kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.AFTALEFRIHED CTR. UFRAVIGELIGE BESTEMMELSER

Det er ved udformningen af erhvervslejekontrakter - og ved løsningen af tvister under lejeforholdet - væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejelovens i høj grad bygger på aftalefrihed. Parterne kan således i vidt omfang aftale sig til rette om lejeforholdet. Udlejer og lejer kan/skal blandt andet tage stilling til lejens størrelse og regulering, størrelsen af et eventuelt depositum, lejers mulighed for at fremleje eller afstå lejemålet og fordeling af vedligeholdelsespligten.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejeloven indeholder en række ufravigelige beskyttelsesregler, der navnlig beskytter lejeren. Disse beskyttelsesregler finder anvendelse, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten. Hvis det eksempelvis aftales i lejekontrakten, at lejeren ikke skal være berettiget til erstatning i tilfælde af udlejers opsigelse af et erhvervsbeskyttet lejemål, vil et sådan vilkår ikke gyldigt kunne påberåbes af udlejeren overfor lejeren.HVORDAN KAN CLEA ADVOKATFIRMA HJÆLPE DIG?

Erhvervslejeret er kompliceret og forudsætter indsigt og erfaring med de de juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til et erhvervslejeforhold. Hos Clea Advokatfirma kan du eksempelvis få rådgivning eller bistand til:HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Advokat Allan Sørensen har gennem mere end 10 år rådgivet lejere og udlejere af erhvervslejemål om alle juridiske aspekter af erhvervslejeretten, ligesom han har ført en række retssager ved konflikter mellem udlejere og lejere. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om erhvervslejeret, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.

KONTAKT

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med køb eller salg af udlejningsejendomme, rådgivning om erhvervslejeret, bistand til indgåelse eller forhandling af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af markedslejens størrelse, så kontakt advokat Allan Sørensen.


Profil | Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk