HAR DU BRUG FOR EN ADVOKAT MED
SPECIALE I
ERHVERVSLEJERET OG LEJEKONTRAKTER?


 

Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor erfaring med erhvervslejeret og tilbyder juridisk rådgivning om alle aspekter af erhvervslejeretten. Dette inkluderer udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, vurdering af lejevilkår ved ejendomsoverdragelser, håndtering af spørgsmål og konflikter angående markedslejens størrelse, løsning af konflikter under lejeforholdet samt rådgivning om spørgsmål vedrørende lejeforholdets ophør.


HAR DU SOM LEJER ELLER UDLEJER BRUG FOR EN ADVOKAT MED SPECIALE I ERHVERVSLEJERET?

En virksomheds beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Erhvervslejeret er samtidig kompliceret og forudsætter indsigt og erfaring med de de juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til lejeforholdet. Det har derfor stor værdi for både lejer og udlejer at få kompetent rådgivning fra en advokat med speciale i erhvervslejeret, når en erhvervslejekontrakt skal indgås.

Som advokat med speciale i erhvervslejeret kan Allan Østergaard Sørensen rådgive om:

 • reglerne om erhvervsbeskyttede lejemål
 • udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning om markedslejens størrelse
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
 • opsigelse af erhvervslejemål, fraflytning og istandsættelse
 • håndtering af konflikter ved lejers
 • håndtering af konflikter ved lejers betalingsmisligholdelse

 

KONTAKT ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN

 

 

 

TELEFON + 45 61 78 06 82

Advokat Allan Østergaard Sørensen er erhvervsadvokat
og
har bl.a. speciale i fast ejendom, erhvervslejeret,
boliglejeret og lejekontrakter

UDARBEJDELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Som advokat med speciale i erhvervslejeret ved Allan Østergaard Sørensen, hvor afgørende det at have klare og juridisk holdbare erhvervslejekontrakter. Mange konflikter og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde afstemt forventningerne til hinanden ved en klar erhvervslejekontrakt. Et gennemarbejdet aftalegrundlag sikrer, at parterne kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.

Advokat Allan Østergaard Sørensen tilbyder skræddersyede juridiske løsninger, der passer præcist til dine behov som lejer eller udlejer. Han arbejder tæt sammen med kontorets klienter for at forstå deres situation og målsætninger, sådan at der udarbejdes erhvervslejekontrakter, der er nøje tilpasset deres krav og behov.


KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSLEJEFORHOLD

Konflikter kan opstå i enhver type forretningsforhold, herunder erhvervslejeforhold. Disse konflikter kan være komplekse og potentielt skadelige for både lejere og udlejere. Det er derfor vigtigt at have en pålidelig og kompetent rådgiver ved din side, der kan hjælpe med at løse eventuelle tvister hurtigt og effektivt.

Som specialist i erhvervslejeret har Allan Østergaard Sørensen omfattende erfaring med at håndtere konflikter i erhvervslejeforhold. Han arbejder tæt sammen med kontorets klienter for at forstå de underliggende årsager til konflikten og identificere de bedste løsningsmuligheder.

Advokat Allan Østergaard Sørensen kan hjælpe med at løse en bred vifte af konflikter i erhvervslejeforhold, herunder:

 • Tvister om lejevilkår og betingelser
 • Uenigheder om fordeling af pligten til at vedligeholde det lejede
 • Lejers eller udlejers misligholdelse af kontrakten
 • Uenigheder om lejeprisens størrelse og reguleringer
 • Opsigelse af lejeforholdet og udsættelse af lejer
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Clea Advokatfirma har specialiseret sig inden for rådgivning om erhvervslejeret, som er et af kontorets primære fokusområder. Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om en konkret sag eller situation med relation til erhvervslejeret, erhvervslejekontrakter, markedslejens størrelse eller andre spørgsmål om erhvervsejendomme.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN