TELEFON
+45 61 78 06 82
ADVOKAT MED SPECIALE I
ERHVERVSLEJERET OG ERHVERVSLEJEKONTRAKTERRådgivning om erhvervslejeret
er et hovedarbejdsområde hos Clea Advokatfirma. Advokat Allan Østergaard Sørensen rådgiver navnlig om alle aspekter af erhvervslejeret, herunder indgåelse af erhvervslejekontrakter, vurdering af lejevilkår ved ejendomstransaktioner, spørgsmål om markedslejens størrelse, konflikter under lejeforholdet samt om konflikter ved lejeforholdets ophør.

HAR DU BRUG FOR EN ADVOKAT MED SPECIALE I ERHVERVSLEJERET?

En virksomheds beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Erhvervslejeret er samtidig kompliceret og forudsætter indsigt og erfaring med de de juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til lejeforholdet. Det har derfor stor værdi for både lejer og udlejer at få kompetent rådgivning fra en advokat med speciale i erhvervslejeret ved indgåelsen af en erhvervslejekontrakt.

Som advokat med speciale i erhvervslejeret kan Allan Østergaard Sørensen rådgive om:

  • erhvervsbeskyttede lejemål
  • udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter
  • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
  • rådgivning om markedslejens størrelse
  • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
  • konflikter om opsigelse af erhvervslejemål, fraflytning og istandsættelse
  • håndtering af konflikter ved lejers betalingsmisligholdelse
  • ophævelse af erhvervslejemål og opgørelse af erstatningskrav i tilfælde af misligholdelse


ARTIKLER OM ERHVERVSLEJERET

    //  UDLEJERS OG LEJERS VEDLIGEHOLDELSESPLIGT AF LEJEMÅLET
   
    //  HVORNÅR ER ET LEJEMÅL ERHVERVSBESKYTTET, OG HVAD INDEBÆRER BESKYTTELSEN?
   
    //  HVORDAN FASTSÆTTES MARKEDSLEJEN FOR ET ERHVERVSLEJEMÅL
   
    //  ERHVERVSLEJELOVENS UFRAVIGELIGE OG UDFYLDENDE REGLER

    //  TJEKLISTE VED INDGÅELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKTER
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om en konkret sag eller situation med relation til erhvervslejeret, erhvervslejekontrakter, markedslejens størrelse eller andre spørgsmål om erhvervsejendomme.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN