TELEFON + 45 61 78 06 82

Er du sigtet i en straffesag, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen. Som advokat har Allan Østergaard Sørensen en kompromisløs tilgang til kvalitet og grundighed. Det sikrer dig det bedst mulige forsvar.

LÆS MERE    |    STRAFFESAGER    |    ERHVERVSSTRAFFESAGER    |    BISTANDSADVOKAT

ERHVERVSSTRAFFESAGER


HAR DU BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT MED INDSIGT I ERHVERVSFORHOLD?

Virksomheder kan ligesom privatpersoner ifalde strafansvar. Endvidere kan der blive indledt sager mod medlemmerne af virksomhedens ledelse personligt. Tanken med dette er at sikre, at det ikke er muligt at gemme sig bag et selskab i forbindelse med en lovovertrædelse. Advokat Allan Østergaard Sørensen arbejder som forsvarsadvokat i alle former for straffesager, og han bistår både privatpersoner og virksomheder med et effektivt forsvar i erhvervsstraffesager.

Rådgivning om erhvervsstrafferet kan opdeles i (i) rådgivning om forebyggelse af lovovertrædelser ved tilrettelæggelse af virksomhedens risikostyring, interne kontroller og strategilægning og (ii) hjælp i situationer, hvor "skaden er sket", og hvor virksomheden er mistænkt, sigtet eller tiltalt for en lovovertrædelse i en erhvervsstraffesag.

Som forsvarsadvokat bistår Allan Østergaard Sørensen primært virksomheder i den situation, hvor straffesagen er indledt, og hvor det handler om at tilrettelægge det bedst mulige forsvar i forbindelse med politiets/myndighedernes efterforskning af sagen og den efterfølgende behandling af straffesagen ved domstolene.

Erhvervsstraffesager kan omfatte overtrædelse af straffeloven eller overtrædelse af særlovgivning. Som eksempler på lovovertrædelser, der kan påføre en virksomhed et strafferetligt ansvar, kan f.eks. nævnes bestikkelse, bedrageri, skatte- og momssvig og svig med offentlige midler f.eks. offentlige støtteordninger.GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR VIRKSOMHEDSANSVAR I EN STRAFFESAG

Der er en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, for at en virksomhed kan pålægges ansvar: Lovovertrædelsen skal være begået af en eller flere personer, som er tilknyttet virksomheden f.eks. ansatte medarbejdere, direktionen eller bestyrelsen. Lovovertrædelsen skal have forbindelse til virksomheden, hvilket krav f.eks. vil være opfyldt, hvis lovovertrædelsen er begået i forbindelse med arbejdets udførelse eller at lovovertrædelsen må anses for begået i virksomhedens interesse. Og lovovertrædelsen skal kunne tilregnes de tilknyttede personer eller virksomheden selv.TELEFON

+45 61 78 06 82
FÅ PROFESSIONEL JURIDISK RÅDGIVNING OM ERHVERVSSTRAFFERET

Er du eller din virksomhed blevet kontakte af politiet om en sigtelse i en erhvervsstraffesag, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, så han tidligst muligt i sagen har mulighed for at repræsentere dig og hjælpe dig med sagen.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN