RÅDGIVNING OM AFTALERET OG KONTRAKTERHar du brug for rådgivning om danske eller internationale kontrakter? Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om danske og internationale kontrakter, herunder om brugen af standardbetingelser som indkøbsbetingelser, handelsbetingelser og forretningsbetingelser.


RÅDGIVNING OM ERHVERVSKONTRAKTER

En virksomheds succes afhænger i høj grad af, om virksomheden har styr på sine rettigheder og forpligtelser i forhold til leverandører, kunder, medarbejdere og andre aftalerelationer. Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange konflikter og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden ved en klar og skriftlig aftale.

Et skriftligt aftalegrundlag sikrer, at parterne kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.


Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • aftaler om industrielle leverancer
  • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
  • distributionsaftaler eksempelvis med agenter og forhandlere
  • standardaftaler, købsbetingelser samt salgs- og leveringsbetingelser
  • projektkontrakter og udviklingskontrakter
  • ansættelseskontrakter til funktionæransatte medarbejdere
  • konfliktløsning og retssager


Hos Clea Advokatfirma tilrettelægges rådgivningen efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning til eksempelvis udarbejdelse af en fratrædelsesaftale i forbindelse med en opsigelsessituation eller et løbende samarbejde om din virksomheds internationale kontrakter eller personalejuridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.

KONTAKT ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN

RÅDGIVNING OM INTERNATIONALE KONTRAKTER OG AFTALER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler.

Parterne i internationale kontrakter aftaler ofte en af de standardiserede leveringsbetingelser fra Incoterms eksempelvis levering EXW, FOB eller CIF. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer globalt, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring samt hvilke omkostninger hver part skal bære.

Orgalime og NL-betingelserne regulerer international handel med mekaniske, elektriske og elektroniske produkter. CISG, som også kaldes den internationale købelov, regulerer internationale aftaler om køb og salg af løsøre mellem erhvervsdrivende. Det er bl.a. væsentligt at være opmærksom på, at der er væsentlige forskelle mellem CISG og den danske købelov.

STANDARDBETINGELSER, INDKØBSBETINGELSER OG FORRETNINGSBETINGELSER

De fleste virksomheder anvender standard handelsbetingelser ved indgåelse af aftaler i erhvervsforhold.

Standard indkøbsbetingelser anvendes ved køb af varer og tjenesteydelser hos virksomhedens leverandører, mens standard salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved salg til virksomhedens kunder. Aftalegrundlaget mellem parterne vil derfor i reglen omfatte

  1. en aftale mellem parterne med aftalens hovedvilkår eksempelvis pris, betaling, kvalitet og leveringstidspunkt
  2. mens parterne overlader reguleringen af øvrige vilkår til standardbetingelserne

En virksomheds salgs- og leveringsbetingelser vil ofte fastsatte vilkår om, hvor længe virksomheden er bundet af et tilbud, garanti, vilkår om ansvarsfraskrivelse eller begrænsning af ansvar samt kundens beføjelser i tilfælde af fejl eller mangler ved produktet eller forsinkelse med leveringen. Betydningen af standardbetingelserne må ikke undervurderes, da vilkårene kan få stor betydning i tilfælde af en konflikt.

Det er navnlig vigtigt, at standardbetingelserne er udformet juridisk korrekt, at de er tilpasset virksomhedens faktiske forhold, forretning og forsikringsdækning, men samtidig må standardbetingelserne ikke vanskeliggøre virksomhedens mulighed for at indgå aftaler med potentielle kunder.

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive om de juridiske forhold ved indgåelsen af kontrakter i erhvervsforhold og de juridiske udfordringer, som knytter sig til anvendelsen af standard handelsbetingelser. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker en gennemgang af din virksomheds handelsbetingelser, således at vilkårene er tilpasset din virksomheds behov og forretning.

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om erhvervsret, eller hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til danske eller internationale kontrakter.

 


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN