LANDBRUGSEJENDOMME - KØB OG SALGAdvokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om juridiske forhold forbundet med køb, salg og drift af skovejendomme og landbrugsejendomme. Han rådgiver blandet andet om de særlige regler, der efter landbrugsloven gælder for erhvervelse af landbrugsejendomme. Derudover hjælper han med generationsskifte, når gården / landbrugsvirksomheden skal overdrages til næste generation.

 

HAR DU BRUG FOR EN ADVOKAT MED SPECIALE I LANDBRUGSRET?

Som advokat med speciale i fast ejendom rådgiver advokat Allan Østergaard Sørensen eksempelvis om:

  • køb og salg af skovejendomme
  • køb og salg af landbrugsejendomme
  • udarbejdelse af købsaftalen om ejendommen
  • forhandling af vilkårene for overdragelsen
  • rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
  • assistance med at indhente godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
  • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler, samdriftsaftaler mv.
  • pant og tinglysning

 

En landbrugshandel kan omfatte alt fra køb og salg af mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt landbrugsvirksomheder omfattende et stort antal ejendomme, medarbejdere og kontrakter med samarbejdspartnere. En landbrugshandel er kompliceret, og det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelsen. 

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere.
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen for en uforpligtende drøftelse om fast ejendom eller landbrugsrelaterede forhold.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN