SPECIALEOMRÅDER  //  FAST EJENDOM  //  ERHVERVSLEJERET

SPECIALE I ERHVERVSLEJERET


Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af vilkårene i en allerede indgået erhvervslejekontrakt.

Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive lejere og udlejere af erhvervslejemål, om erhvervslejeretlige forhold. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed, og udlejer og lejer skal  ud over lejens størrelse og regulering tage stilling til en række spørgsmål eksempelvis lejeforholdets varighed og fordelingen af vedligeholdelsespligten for det lejede. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at en del af erhvervslejelovens bestemmelser er præceptive (ufravigelige), hvilket indebærer, at bestemmelserne er gældende, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten.

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for virksomheden, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Det er derfor af stor værdi at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentlig på plads. Hvis lejeren eksempelvis accepterer en længere uopsigelighedsperiode, samtidig med at der i ejendommen ikke er mulighed for fysisk at udvide lejemålet, kan sådanne vilkår være med til at bremse væksten og de fremtidige muligheder i lejers virksomhed.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • alle former for erhvervslejekontrakter
  • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
  • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
  • rådgivning om og håndtering af tvister om lejens størrelse
  • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
  • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
  • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
  • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelseLÆS MERE

______________________________________________________________________

//  SKOV- OG LANDBRUG

//  PRIVATE BOLIGHANDLER

//  UDLEJNINGSEJENDOMME

//  ERHVERVSLEJERET

______________________________________________________________________

KONTAKT

+45 61 78 06 82