TELEFON

+45 61 78 06 82

LANDBRUGSEJENDOMME


LÆS MERE   |   ERHVERVSEJENDOMME   |   UDLEJNINGSEJENDOMME   |   LANDBRUGSEJENDOMME


En landbrugshandel kan omfatte alt fra køb og salg af mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt drevet landbrugsvirksomhed omfattende et stort antal ejendomme, medarbejdere og kontrakter med samarbejdspartnere. En landbrugshandel er kompliceret, og det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelsen. ADVOKAT MED SPECIALE I LANDBRUGSRET

Som advokat med speciale i fast ejendom og landbrugsret rådgiver advokat Allan Østergaard Sørensen bl.a. om:

  • udarbejdelse af købsaftalen om landbrugsejendommen
  • forhandling af vilkårene for overdragelsen
  • rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
  • assistance med at indhente eventuel godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
  • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler, samdriftsaftaler mv.
  • overdragelse af rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
  • panteretlige forhold og tinglysning

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter aktid et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker juridisk rådgivning eller assistance ved overdragelse af en landbrugsejendom.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om juridiske forhold med relation til skov- og landbrugsejendomme, forpagtningsaftaler mv. Advokat Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet om fast ejendom, herunder de juridiske og økonomiske forhold og risici, som er forbundet med skov- og landbrugsejendomme.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN