FORSIDE    //    SELSKABSRET    //    ARTIKLER

 

DET ER VIGTIGT, AT DER LØBENDE FORETAGES NØDVENDIGE OPDATERINGER/REVISION AF EJERAFTALER


Som advokat med speciale i selskabsret og ejerskifte af virksomhed oplever jeg ofte, at der enten ikke er en ejeraftale blandt virksomhedens ejere, eller at ejeraftalen ikke er opdateret til virksomhedens eller ejernes aktuelle situation. Det er vigtigt, at ejerkredsen med passende mellemrum foretager en gennemgang og evt. revision af ejeraftalens vilkår, så den er tidssvarende - Advokat Allan Østergaard Sørensen
EN EJERAFTALE FOREBYGGER KONFLIKTER

En virksomheds succes afhænger i høj grad af, om der er styr påvirksomhedens aftaler i forhold til omverdenen f.eks. kunder og leverandører, internt f.eks. i forhold til medarbejderne, men også mellem ejerne af virksomheden. Ejerkredsen kan ændre sig over tid, det kan være ved indtræden af nye ejere, eller ved kapitalforhøjelse og nytegning af kapitalandele i virksomheden.

Det kan indebære en stor risiko for ejerne af virksomheden og for virksomhedens udvikling, hvis der slet ikke er udarbejdet en ejeraftale om samejet om virksomheden, eller hvis en ejeraftale ikke er opdateret til de aktuelle ejerforhold i virksomheden.

Når flere personer starter en virksomhed sammen, er det ofte ideerne og visionerne for selskabet, som er i fokus. Derfor glemmer ejerne undertiden at få aftalt rammerne for samejet om selskabet, eller ejerne vælger at oprette en "standard-aftale", for trods alt at have noget at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed. Et sameje om et selskab uden en ejeraftale, eller et sameje baseret på en ejeraftale, som ikke er tilpasset virksomhedens situation, må direkte frarådes. Risikoen for konflikter, som ikke kan løses, eller som bremser virksomhedens udvikling vil være stor.EN EJERAFTALE BØR TILPASSES DEN ENKELTE VIRKSOMHED OG EJERKREDS

Jeg vil altid anbefale, at der oprettes en ejeraftale, hvis flere personer ejer en virksomhed samme, at der udvises stor omhyggelighed med valg af vilkår og formuleringen af de enkelte vilkår i ejeraftalen, og at ejeraftalen gennemgås med passende mellemrum, så det sikres, at vilkårene er retvisende og dækkende for virksomhedens og ejerkredsens aktuelle situation.HAR DU BRUG FOR HJÆLP ELLER RÅDGIVNING OM EJERAFTALER?

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, som har speciale i selskabsret, og som derfor kan bistå dig med at oprette en ejeraftale eller med gennemgang af en allerede indgået aftale i forhold til, om revision af aftalens bestemmelser er påkrævet.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMAHAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN