TELEFON

+45 61 78 06 82

EJERAFTALER

ARTIKLER  |  EJERAFTALER OG SELSKABSLOVENS § 8222.03.2023

Det er ikke et lovkrav, at der oprettes en ejeraftale mellem ejerne af en virksomhed, men det må altid anbefales, da en ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen. En ejeraftale forebygger konflikter, og er derfor en sikkerhed for ejerkredsen og for virksomheden.Selskabsloven, vedtægter og ejeraftaler

Der er overordnet to regelsæt, som regulerer kapitalselskaber bl.a. aktieselskaber og anpartsselskabet, og det er selskabsloven og selskabets vedtægter. Selskabsloven bestemmer blandt andet, hvor der skal til, for at træffe beslutninger i selskabet, og det følger heraf, at indflydelsen følger kapitalen. Hvis en virksomhed har 3 ligeværdige ejere, vil de 2 tilsammen kunne udøve den fulde kontrol overselskabet. Hvis ejerne af virksomheden ønsker, at selskabslovens udgangspunkt ikke i alle tilfælde skal være gældende mellem dem, så skal ejerne oprette en ejeraftale og fastsætte vilkårene for samejet i ejeraftalen.

En ejeraftale er en frivillig og civilretlig aftale, hvor ejerne af virksomheden aftaler de indbyrdes vilkår for samejet om selskabet. Det kunne f.eks. være, at der mellem de 3 ejere var en ønske om, at visse forudbestemte beslutninger (væsentlige beslutninger) alene skal kunne træffes i enighed, sådan at ingen af ejerne risikerer at blive nedstemt om de forhold.Selskabslovens § 82

Ifølge selskabslovens § 82 er ejeraftaler ikke bindende for kapitalselskaber, og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.

Det følger således af denne bestemmelse, at en ejeraftale ikke er bindende for selskabet. Det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab er generalforsamlingen, og dirigenten på generalforsamlingen vil være forpligtet til at følge selskabslovgivningens regler, men ikke vilkårene i en ejeraftale, hvis der er modstrid.

Hvis en ejer af en virksomhed ikke følger forudbestemte vilkår i en ejeraftale f.eks. om afstemningen på en generalforsamling, så misligholder ejeren ejeraftalens vilkår. Beslutningen på generalforsamlingen er dog gyldig og kan registreres ved Erhvervsstyrelsen. Det vil ikke være gyldigt (som et forsøg på at omgå selskabslovens § 82) at indsætte vilkår i selskabets vedtægter, hvorved man direkte/indirekte forsøger at gøre ejeraftalen bindende for selskabet. Dirigenten på generalforsamlingen vil stadig skulle fælge selskabslovens regler.

Konsekvenserne for den ejer, som misligholdelser ejeraftalen, er af civilretlig karakter. Det vil ofte være tale om erstatningsansvar, eller ejeren vil ifalde en økonomisk bod, hvilket i de fleste tilfælde vil være tilstrækkeligt til at motivere ejerne af selskabet til at overholde ejeraftalens bestemmelser. Derfor har en ejeraftale alligevel - trods selskabslovens § 82 - væsentlig betydning for ejerne.

Ifølge selskabslovens § 82 er ejeraftaler ikke bindende for kapitalselskaber, og beslutninger truffet af generalforsamlingen. Det betyder, at beslutningen truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler vil være gyldig, selvom beslutningen er i strid med vilkårene i en ejeraftale mellem virksomhedens ejere. Det er derfor vigtigt, at vilkårene i en ejeraftale effektivt kan håndhæves civilretligt, sådan at ejerne motiveres til at overholde ejeraftalens bestemmelser.
     - Advokat Allan Østergaard Sørensen

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med selskabsretlige forhold, og han rådgiver ofte herom i forbindelse med ejerskifte eller generationsskifte af virksomhed. Har du brug for rådgivning om ejeraftaler fra en selskabsadvokat, så er du velkommen til at kontakte Allan Sørensen.