FORSIDE    //    SELSKABSRET    //    ARTIKLER

 

EJERAFTALER OG SELSKABSLOVENS § 82


Det er ikke et lovkrav, at der oprettes en ejeraftale mellem ejerne af en virksomhed, men det må altid anbefales, da en ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen. En ejeraftale forebygger konflikter, og er derfor en sikkerhed for ejerkredsen og for virksomheden.

FORHOLDET MELLEM Selskabsloven, selskabets vedtægter og ejeraftaler

Der er overordnet to regelsæt, som regulerer kapitalselskaber - aktieselskaber og anpartsselskaber - og det er selskabsloven og selskabets vedtægter. Selskabsloven bestemmer blandt andet, hvor der skal til for at træffe beslutninger i selskabet, og det følger heraf, at indflydelsen følger kapitalen. Hvis en virksomhed har 3 ligeværdige ejere, vil de 2 ejere tilsammen kunne udøve den fulde kontrol overselskabet.

Hvis ejerne af virksomheden ønsker, at selskabslovens udgangspunkt ikke i alle tilfælde skal være gældende mellem dem, så skal ejerne oprette en ejeraftale og fastsætte vilkårene for samejet i ejeraftalen.

En ejeraftale er en frivillig og civilretlig aftale, hvor ejerne af virksomheden aftaler de indbyrdes vilkår for samejet om selskabet. Det kunne f.eks. være, at der mellem de ovennævnte og ligeværdige 3 ejere var et ønske om, at visse forudbestemte beslutninger (væsentlige beslutninger) alene skal kunne træffes i enighed, sådan at ingen af ejerne risikerer at blive nedstemt om sådanne væsentlige forhold.

HVAD BETYDER DET, AT EJERAFTALER IFØLGE Selskabslovens § 82 IKKE ER BINDENDE FOR SELSKABET?

Ifølge selskabslovens § 82 er ejeraftaler ikke bindende for kapitalselskaber, og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.

Bestemmelsen er ufravigelig, og ejerne af virksomheden kan derfor ikke bestemme, at andet skal være gældende mellem dem.

Det følger således af denne bestemmelse, at en ejeraftale ikke er bindende for selskabet. Det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab er generalforsamlingen, og dirigenten på generalforsamlingen vil være forpligtet til at følge selskabslovgivningens regler, men ikke vilkårene i en ejeraftale, hvis der er modstrid.

Hvis en ejer af en virksomhed ikke følger forudbestemte vilkår i en ejeraftale f.eks. om afstemninger på en generalforsamling, så misligholder ejeren ejeraftalens vilkår. Beslutningen på generalforsamlingen er dog gyldig og kan registreres ved Erhvervsstyrelsen. Det vil ikke være gyldigt - som et forsøg på at omgå selskabslovens § 82 - at indsætte vilkår i selskabets vedtægter, hvorved man direkte/indirekte forsøger at gøre ejeraftalen bindende for selskabet. Dirigenten på generalforsamlingen vil stadig være forpligtet til at følge selskabslovens regler.

Konsekvenserne for den ejer, som misligholdelser ejeraftalen, er af civilretlig karakter. Det vil ofte være tale om erstatningsansvar, eller ejeren vil ifalde en økonomisk bod, hvilket i de fleste tilfælde vil være tilstrækkeligt til at motivere ejerne af selskabet til at overholde ejeraftalens bestemmelser. Derfor har en ejeraftale alligevel - trods selskabslovens § 82 - væsentlig betydning for ejerne.

Ifølge selskabslovens § 82 er ejeraftaler ikke bindende for kapitalselskaber, og beslutninger truffet af generalforsamlingen. Det betyder, at beslutningen truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler vil være gyldig, selvom beslutningen er i strid med vilkårene i en ejeraftale mellem virksomhedens ejere. Det er derfor vigtigt, at vilkårene i en ejeraftale effektivt kan håndhæves civilretligt, sådan at ejerne motiveres til at overholde ejeraftalens bestemmelser.
     - Advokat Allan Østergaard Sørensen

Marts 2023HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN