FORSIDE    |    BOLIG- OG ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

 

 

TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER


En virksomheds beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for virksomheden, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Indgåelsen af erhvervslejekontrakter er samtidig kompliceret og forudsætter indsigt og erfaring med de de juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til erhvervslejeret.

Det er væsentligt, at man ved udformningen af erhvervslejekontrakter er opmærksom på, at erhvervslejeloven i høj grad bygger på aftalefrihed. Parterne kan med andre ord i vidt omfang aftale sig til rette om lejeforholdet. Det er dog en række ufravigelige beskyttelsesregler i erhvervslejeloven, som parterne ikke kan fravige. Det er bestemmelser, der navnlig beskytter lejeren.

Denne artikel indeholder en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt

.

TJEKLISTE VED INDGÅELSE AF ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Det er ved indgåelsen af en erhvervslejekontrakt navnlig væsentligt, at du er opmærksom på følgende forhold:

 • Om vilkåret om lejemålets anvendelse er formuleret bredt nok.
 • Om lejeren har ret til at fremleje, afstå og genindtræde i lejeforholdet.
 • Hvilken stand lejemålet overtages i, og hvordan forpligtelsen til at vedligeholde ejendommen og det lejede er fordelt mellem lejer og udlejer.
 • Hvilke udgifter lejeren skal betale udover lejen.
 • Om lejen kan kræves reguleret i henhold til erhvervslejelovens § 13 om markedsleje samt om der samtidig eller som alternativ er aftalt indeksregulering.
 • Om lejen skal tillægges moms, hvilket navnlig er relevant, hvor lejers virksomhed ikke er momsregistreret.
 • Er der aftalt vilkår om uopsigelighed i en længere periode?
 • Er lejemålet erhvervsbeskyttet?
 • Indeholder erhvervslejekontrakten vilkår om genforhandling i henhold til erhvervslejelovens § 14. Et vilkår om genforhandling indebærer, at udlejer kan opsige lejeforholdet, hvis parterne ikke kan nå til enighed om vilkårsændringerne.
 • Hvem af parterne der har pligt til at foretage udvendige renholdelse og sikre eksempelvis glatførebekæmpelse i vintermånederne.
 • Om udlejer må udleje lokaler i samme ejendom til samme anvendelse som lejers virksomhed.
 • Om der er ret til at tinglyse lejekontraktenHAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til erhvervslejeret, erhvervslejekontrakter, markedslejens størrelse eller andre spørgsmål om fast ejendom.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN