TELEFON
+45 61 78 06 82

PRIVAT FORMUERÅDGIVNING


Formuerådgivning omfatter rådgivning om dine muligheder for at sikre virksomhed, formue og familie ved brug af juridiske dokumenter som f.eks. testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagter.ØNSKER DU RÅDGIVNING OM DINE PRIVATE FORMUEFORHOLD?

Det er ofte i forbindelse med store beslutninger i ens liv, at der opstår et behov for rådgivning om private formueforhold. Det kan f.eks. være i forbindelse med indgåelse af ægteskab, ved køb af bolig, eller ved generationsskifte eller ejerskifte af en virksomhed. Det vil da være naturligt også at få belyst de juridiske og økonomiske konsekvenser for familie og formue.

Privat formuerådgivning kan eksempelvis omfatte:

  • rådgivning om boligkøb
  • mulighederne for ved testamente at sikre familien bedst muligt og arvens fordeling ved dødsfald
  • mulighederne for ved ægtepagt at sikre, at der er forudbestemt vilkår om deling af aktiver og formue i tilfælde af skilsmisse
  • familielån og mulighederne for at give afgiftsfrie gaver
  • oprettelse af generalfuldmagter og fremtidsfuldmagterHVAD KOSTER PRIVAT FORMUERÅDGIVNING?

Forudsætningen for gode juridiske løsninger er grundighed samtidig med at familieforhold og formuehold er individuelle. Der findes mange standardiserede løsninger, som kan købes for en lav pris, men det er samtidig uden den sikkerhed, som er forbundet med individuel advokatrådgivning.

De fleste opgaver vil omfatte

  • et indledende møde med den enkelte kunde med henblik på afklaring af behov
  • de forskellige juridiske dokumenter oprettes og fremsendes til gennemgang og godkendelse
  • dokumenterne underskrives digtalt, eller kunden modtager vejledning om underskrift ved notaren, eller om tinglysning af dokumentet.


Det er ikke muligt på forhånd at oplyse omkostningerne forbundet med løsningen af enhver opgave, men vores første telefonsamtale er uden beregning, og det er i de fleste tilfælde muligt herefter at tilbyde en fast pris, når jeg kender din situation, og inden opgaven påbegyndes.

PRISEKSEMPLER

Som privat kunde vil du - i det omfang det er muligt - modtage en fast pris, inden opgaven påbegyndes. I aldre tilfælde afregnes sagen efter medgået tid efter en timetakt på 2.500 kr. inkl. moms. Følgende er priseksempler. Alle priser er inkl. moms. 


1)  Almindeligt Testamente - 5.500 kr.

Prisen omfatter rådgivning og bistand forbundet med oprettelse af et almindeligt gensidigt testamente mellem ægtefæller eller et udvidet samlevertestamente mellem ugifte samlevende. Testamentet vil blive oprettet som et notartestamente, hvilket indebærer, at testamentet skal underskrives for en notar. Der vil være et gebyr forbundet hermed på 300 kr.


2)  Fremtidsfuldmagt - 2.500 kr.

Prisen omfatter rådgivning og bistand forbundet med oprettelse af en standardmæssig fremtidsfuldmagt for private klienter. En fremtidsfuldmagt skal vedkendes for en notar, og der vil være et gebyr forbundet hermed på 300 kr. Hvis et ægtepagt opretter gensidige fremtidsfuldmagter udgør prisen 3.000 kr. foruden et yderligere gebyr på 300 kr.


3)  Ægtepagt - 5.500 kr.

Prisen omfatter rådgivning og bistand forbundet med oprettelse af en standardmæssig ægtepagt omfattende fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller kombinationssæreje omfattende alle ejendele, eller et genstandsbestemt særeje omfattende enkelte aktier f.eks. et holdingselskab. Ægtepagten skal tinglyses, og der vil være en tinglysningsafgift forbundet hermed på 1.850 kr.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker juridisk rådgivning om dine private formueforhold.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN