TELEFON
+45 61 78 06 82
FORMUERÅDGIVNING -
RÅDGIVNING 360° OM VIRKSOMHED, FORMUE OG FAMILIEDet er ofte i forbindelse med store beslutninger i ens liv, at der opstår behov for rådgivning om private formueforhold. Det kan f.eks. være i forbindelse med generationsskifte af virksomhed eller ved indgåelse af ægteskab. Det vil da være naturligt at få belyst de juridiske og økonomiske konsekvenser af de beslutninger, der træffes. Advokat Allan Østergaard Sørensen kan som betroet rådgiver hjælpe dig med rådgivning 360° om din virksomhed, formue og familie.

 

Privat formuerådgivning omfatter eksempelvis

  • professionel rådgivning ved køb af bolig eller sommerhus eller forældrekøb
  • rådgivning om mulighederne for ved testamente at sikre familien bedst muligt og arvens fordeling ved dødsfald
  • rådgivning om mulighederne for ved ægtepagt at sikre, at der er forudbestemt vilkår om deling af aktiver og formue i tilfælde af skilsmisse
  • familielån og mulighederne for at give afgiftsfrie gaver
  • generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter


Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Østergaard Sørensen for en uforpligtende drøftelse om din situation. Formuerådgivning omfatter f.eks. dine muligheder for at sikre virksomhed, formue og familie ved brug af juridiske dokumenter som testamente, gavebrev, ægtepagt, familielån, generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA

FORMUERÅDGIVNING

Virksomhedsejer? Partner? Ægtefælle? Forældre?
Få rådgivning fra en betroet rådgiver, der ved, at de rette løsninger på dine udfordringer i forhold til virksomhed, formue og familie ændrer sig over tid og afhænger af de roller, som du skal udfylde. Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen for en uforpligtende samtale.


 

HVAD KOSTER PRIVAT FORMUERÅDGIVNING?

Forudsætningen for gode juridiske løsninger er grundighed samtidig med at familieforhold og formuehold er individuelle. Der findes mange standardiserede løsninger, som kan købes for en lav pris, men det er samtidig uden den sikkerhed, som er forbundet med individuel advokatrådgivning.

De fleste opgaver vil omfatte

  • et indledende møde med den enkelte kunde med henblik på afklaring af behov
  • de forskellige juridiske dokumenter oprettes og fremsendes til gennemgang og godkendelse
  • dokumenterne underskrives digtalt, eller kunden modtager vejledning om underskrift ved notaren, eller om tinglysning af dokumentet.


Det er ikke muligt på forhånd at oplyse omkostningerne forbundet med løsningen af enhver opgave, men vores første telefonsamtale er uden beregning, og det er i de fleste tilfælde muligt herefter at tilbyde en fast pris, når jeg kender din situation, og inden opgaven påbegyndes.

PRISEKSEMPLER

Som privat kunde vil du - i det omfang det er muligt - modtage en fast pris, inden opgaven påbegyndes. I andre tilfælde afregnes sagen efter medgået tid. Følgende er vejledende priseksempler. Alle priser er inkl. moms. 


1)  Almindeligt Testamente - 6.000 kr.

Prisen omfatter rådgivning og bistand forbundet med oprettelse af et almindeligt gensidigt testamente mellem ægtefæller eller et udvidet samlevertestamente mellem ugifte samlevende. Testamentet vil blive oprettet som et notartestamente, hvilket indebærer, at testamentet skal underskrives for en notar. Der vil være et gebyr forbundet hermed på 300 kr.


2)  Fremtidsfuldmagter - 2.500 kr.

Prisen omfatter rådgivning og bistand forbundet med oprettelse af en standardmæssig fremtidsfuldmagt for private klienter. En fremtidsfuldmagt skal vedkendes for en notar, og der vil være et gebyr forbundet hermed på 300 kr. Hvis et ægtepagt opretter gensidige fremtidsfuldmagter udgør prisen 3.000 kr. foruden et yderligere gebyr på 300 kr.


3)  Ægtepagt - 6.000 kr.

Prisen omfatter rådgivning og bistand forbundet med oprettelse af en standardmæssig ægtepagt omfattende fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller kombinationssæreje omfattende alle ejendele, eller et genstandsbestemt særeje omfattende enkelte aktier f.eks. et holdingselskab. Ægtepagten skal tinglyses, og der vil være en tinglysningsafgift forbundet hermed på 1.850 kr.

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker juridisk rådgivning om dine private formueforhold.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN