FORSIDE    |    SELSKABSRET OG EJERSKIFTE    |    EJERAFTALER

 

HVORFOR ER EN EJERAFTALE VIGTIG, OG HVILKE VILKÅR SKAL DEN INDEHOLDE?


Det er ikke et lovkrav, at der er en ejeraftale mellem ejerne af en virksomhed, men det må altid anbefales. En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen, eller hvis der er behov for at overdrage ejerandele i selskabet som følge af sygdom, dødsfald eller ved købstilbud fra tredjemand. En ejeraftale forebygger konflikter og er derfor en sikkerhed for ejerkredsen og for virksomheden.
- Advokat Allan Østergaard Sørensen -


EN EJERAFTALE SIKRER TRYGHED FOR EJERKREDSEN OG FOR VIRKSOMHEDEN

Der er overordnet set to regelsæt, selskabsloven og selskabets vedtægter, som regulerer kapitalselskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber). Selskabsloven bestemmer blandt andet, hvad der skal til for at der kan træffes beslutninger i selskabet, og det følger heraf, at indflydelsen i selskabet følger kapitalen.

En ejeraftale er en civilretlig aftale mellem ejerne, og ejerne bliver forpligtede og berettigede i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Ejerne kan derfor ifalde ansvar, hvis de ikke følger de aftalte spilleregler. Ved udformning af ejeraftaler er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på selskabslovens § 82, der fastsætter, at ejeraftaler ikke er bindende for selskabet, eller for de beslutninger der træffes af generalforsamlingen. Ved udformning af ejeraftaler bør der derfor altid være fokus på, om der er vilkår, der bør medtages i selskabets vedtægter (forudsat at vilkårene har vedtægtsmæssig relevans), eller om der er i ejeraftalen er aftalt, hvad der skal ske, hvis en ejer ikke følger de aftalte vilkår. (Læs mere om ejeraftaler og selskabslovens § 82 her)

Det er ikke et krav, at ejeraftalen offentliggøres eller registreres, men det bør dog angives i ejerbogen for selskabet, hvis der findes en ejeraftale om selskabet. En ejeraftale er ikke et standarddokument, og en ejeraftale skal derfor altid tilpasses de konkrete forhold i virksomheden.


Det er min erfaring, at en ejeraftale, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov, sikrer klarhed mellem ejerne, forebygger konflikter, og derved er med til at sikre det bedst mulige fundament for en virksomheds videre udvikling - Advokat Allan Østergaard Sørensen

EJERAFTALENS VILKÅR AFHÆNGER AF EJERSTRUKTUREN

Indholdet af en ejeraftale vil navnlig afhænge af ejerstrukturen bag selskabet. Der er stor forskel på vilkårene i en ejeraftale, alt efter om en virksomhed er ejet af passive aktionærer, om virksomheden er ejerledet, om der er tale om en kombination, og herudover vil virksomheder, som er ejet af ejere med lige store ejerandele, ofte have et behov for vilkår i en ejeraftale, der forebygger dead-lock situationer.

Hvis en virksomhed er ejet af en gruppe passive aktionærer f.eks. eksterne investorer, som har valgt en professionel bestyrelse til at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, vil behovet for regulering mellem ejerne ofte været rettet mod situationer som eksempelvis

 • indflydelse på valg af medlemmer til selskabets ledelse
 • forpligtelser til at indskyde yderligere kapital i selskabet
 • vilkår om forkøbsret og køberet ved overdragelse af ejerandele i selskabet
 • vilkår om værdiansættelse af selskabet/ejerandele i selskabet
 • udbyttepolitik
 • exitstrategi
 • voldgiftsklausul om løsning af konflikter

Hvis en virksomhed er ejet af ansatte aktionærer (en ejerledet virksomhed), vil der ofte være behov for andre eller yderligere vilkår eksempelvis følgende:

 • den indbyrdes fordeling af ansvarsområder mellem ejerne
 • forholdet mellem ejeraftalen og ejernes ansættelsesaftaler
 • eventuelle vilkår om konkurrenceklausuler
 • vilkår om håndtering af situationer med dødsfald og sygdom i ejerkredsen

HVORDAN LØSES DEAD-LOCK SITUATIONER?

Hvis en virksomhed er ejet af 2 ejere eller 2 grene af familien som et 50/50-ejerskab, kan det skabe nogle særlige vanskeligheder. Hvis ejerne ikke kan blive enige om strategien for virksomheden, den daglige drift eller andre forhold, er ejerne i udgangspunktet låst, da de i kraft af de lige store ejerandele, har liges stor/lige lidt mulighed for at træffe beslutninger. I værste fald kan sådanne dead-lock situationer være årsag til, at virksomhedens drift midlertidigt eller varigt bliver lammet.

Der findes forskellige metoder til at løse sådanne uhensigtsmæssige situationer.

Det kan f.eks. aftales, at ejerne da skal være berettigede til at give et bud på den anden ejers andel af virksomhed, sådan at løsningen er et egentlig ophør af samejet om selskabet. En anden løsning kan være, at det aftales i ejeraftalen, at en bestemt person f.eks. bestyrelsens formand eller en udefrakommende person, da skal have kompetence til træffe den afgørende beslutning eller have den afgørende stemme. Det kan også aftales, at ejerne inden for deres respektive kompetenceområder, da hver for sig skal have mulighed for at have den afgørende stemme.

Valget af dead-lock klausul vil afhænge af den enkelte virksomhed og ejernes forhold, men det centrale er, at der skal være aftalt en løsning på forhånd, sådan at uoverensstemmelser ikke lammer virksomheden.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

En virksomheds succes afhænger i høj grad af, om der i ejerkredsen bag virksomheden er styr på de interne aftaler. Det handler om at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange konflikter kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde afstemt forventningerne til hinanden ved en klar og skriftlig ejeraftale.

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du har brug for rådgivning om selskabsret, ejeraftaler, ejerskifte eller bestyrelsesforhold.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSENHAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN