DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER


Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kontrakter i erhvervsforhold, herunder ansættelseskontrakter, kommercielle kontrakter, standardbetingelser, internationale leveringsklausuler og andre forhold med relation til danske og internationale kontrakter og retsforhold.

Rådgivningen omfatter eksempelvis:

  • ansættelseskontrakter for funktionæransatte medarbejdere
  • direktørkontrakter
  • aftaler om industrielle leverancer
  • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
  • distributionsaftaler eksempelvis med agenter og forhandlere
  • standardaftaler, købsbetingelser samt salgs- og leveringsbetingelser
  • projektkontrakter og udviklingskontrakter

En virksomheds succes afhænger i høj grad af, om virksomheden har styr på sine rettigheder og forpligtelser i forhold til leverandører, kunder, medarbejdere og andre aftalerelationer. Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden ved en skriftlig aftale. Et skriftligt aftalegrundlag sikrer, at parterne i en aftale kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.INTERNATIONALE KONTRAKTER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler, herunder Incoterms, Orgalime og CISG.

Parterne i internationale kontrakter aftaler ofte en af de standardiserede leveringsbetingelser fra Incoterms eksempelvis levering EXW, FOB eller CIF. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer og gods, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer eller gods under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring samt hvilke omkostninger hver part skal bære. Læs mere om leveringsklausulerne Incoterms 2020 her.

Orgalime- og NL-betingelserne regulerer international handel med mekaniske, elektriske og elektroniske produkter. CISG, som også kaldes den internationale købelov, regulerer internationale aftaler om køb og salg af løsøre mellem erhvervsdrivende. Det er navnlig væsentligt at være opmærksom på, at der er væsentlige forskelle mellem CISG og den danske købelov.STANDARD HANDELSBETINGELSER

De fleste virksomheder anvender standard handelsbetingelser ved indgåelse af aftaler i erhvervsforhold. Standard købsbetingelser anvendes ved køb af varer og tjenesteydelser hos virksomhedens leverandører, mens salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved salg til virksomhedens kunder. Aftalegrundlaget vil derfor i reglen omfatte dels en aftale mellem parterne (mundtlig eller skriftligt) med aftalens hovedvilkår eksempelvis pris, betaling, kvalitet og leveringstidspunkt, mens parterne overlader reguleringen af øvrige vilkår til standardbetingelserne.

En virksomheds salgs- og leveringsbetingelser vil eksempelvis ofte fastsatte vilkår om, hvor længe virksomheden er bundet af et tilbud, garanti, vilkår om ansvarsfraskrivelse eller begrænsning af ansvar samt kundens beføjelser i tilfælde af fejl eller mangler ved produktet eller forsinkelse med leveringen. Betydningen af standardbetingelserne må ikke undervurderes, da vilkårene kan få stor betydning for parterne i tilfælde af en konflikt. Det er navnlig vigtigt, at standardbetingelserne er udformet juridisk korrekt, at de er tilpasset virksomhedens faktiske forhold, forretning og forsikringsdækning, men samtidig må standardbetingelserne ikke vanskeliggøre virksomhedens mulighed for at indgå aftaler med potentielle kunder.

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive om de juridiske forhold ved indgåelsen af kontrakter i erhvervsforhold og de juridiske udfordringer, som knytter sig til anvendelsen af standard handelsbetingelser. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker en gennemgang af din virksomheds handelsbetingelser, således at vilkårene er tilpasset din virksomheds behov og forretning.

KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker rådgivning om danske eller internationale kontrakter og retsforhold eller andre erhvervs- eller selskabsretlige problemstillinger.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk