TELEFON
+45 61 78 06 82

ARTIKLER   //   BOLIGRÅDGIVNING

ARTIKLER - 5 GODE RÅD INDEN KØB AF SOMMERHUSGår du med tanker om køb af bolig eller sommerhus, så kontakt advokat Allan Sørensen hos Clea Advokatfirma.

Clea Advokatfirma er centralt beliggende i Ringkøbing og Holstebro og rådgiver om alle juridiske aspekter af fast ejendom. Allan Sørensen har gennem mere end 10 år rådgivet private kunder om køb af privat bolig - eller sommerhus langs Vestkysten - samt om købets betydning for købers private formueforhold. Han kender derfor til de overvejelser, som mange købere gør sig forud for købet, ligesom han har et indgående kendskab til de juridiske og økonomiske risici, som altid er forbundet med køb af fast ejendom.

Han giver her sine 5 bedste råd til dig, som står foran køb af sommerhus:1. Information om sommerhuset

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i de informationer, der findes om sommerhuset og grunden. Der kan være oplysninger i BBR-meddelelsen om uafsluttede byggesager, eller det kan være oplysninger i tingbogen om tinglyste servitutter på ejendommen. Det er ikke usædvanligt, at der i et sommerhusområde kan være en vejret eller en ret til at færdes over grunden, som tilhører andre. Man bør ligeledes gennemgå seneste referat og andre oplysninger fra en eventuel grundejerforening. En boligadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå handlens dokumenter og alle de tilgængelige oplysninger om ejendommen og besvare dine spørgsmål.2. Budget

Det er vigtigt, at man som køber får lagt et realistisk budget for udgifterne ved at være sommerhusejer. Selve købet af sommerhuset vil ofte blive finansieret med realkreditlån med indtil 70 % af handelsprisen, banklån og egenfinansiering. Udover udgifterne til afdrag og renter er det vigtigt at tage højde for de løbende udgifter ved sommerhuset som ejendomsskat og forbrugsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse og forbedringer. Udlejning kan være et godt supplement til at dække udgifterne ved sommerhuset, men man skal være opmærksom på  de tidsmæssige begrænsninger, som gælder for udlejning af sommerhuse i sommerhusområder samt de økonomiske og skattemæssige forhold forbundet med udlejning.3. Tilstand

Der kan være store forskelle på tilstanden af sommerhuse - fra nye eller nyistandsatte til ældre sommerhuse eller sommerhuse, hvor vedligeholdelsen fremtræder gør-det-selv-præget. Medmindre man selv har byggeteknisk indsigt, vil jeg altid anbefale, at køber tager sin egen byggesagkyndige rådgiver med til en besigtigelse af sommerhuset. Den sagkyndige rådgiver kan også gennemgå tilstandsrapporten og el-rapporten og give et skøn over udgifterne til udbedring af de forhold/skader, som måtte være nævnt i rapporterne.

Det er ikke et krav, at der udarbejdes energimærke ved salg af sommerhuse - i modsætning til et salg af en almindelig bolig - og derfor bør man som køber være ekstra opmærksom på de fremlagte oplysninger om energiforbrug.

 

4. Ejerskifteforsikring

Sommerhuse er omfattet af huseftersynsordningen, som indebærer, at sælger som hovedregel kan fraskrive sig ansvaret for skjulte fejl og mangler ved ejendommen, hvis sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport, en elrapport, har indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring og har tilbudt at betale halvdelen af forsikringspræmien. Hvis der efter købers overtagelse af ejendommen viser sig at være skjulte fejl eller mangler ved sommerhuset, må køber søge omkostningerne til udbedring heraf dækket under ejerskifteforsikringen. Har køber ikke tegnet en ejerskifteforsikring, må køber selv afholde udgifterne til udbedring. Det må derfor altid anbefales, at køber tegner en ejerskifteforsikring. En boligadvokat kan hjælpe køber med valget mellem flere mulige ejerskifteforsikringer og med at indhente andre tilbud, end det fremlagte af sælger.5. Advokat og advokatforbehold

Det er vigtigt, at du enten kontakter en advokat før du underskriver købsaftalen, eller at der bliver indsat et advokatforbehold som en del af købsaftalens vilkår. Med et advokatforbehold har du mulighed for at få en boligadvokat til at gennemgå handlens dokumenter og rådgive dig om købet. Finder advokaten byrdefulde informationer om sommerhuset, har du mulighed for at træde tilbage fra købet uden omkostninger. Jeg vil altid anbefale, at køber kontakter en boligadvokat før underskrift, men er det tidsmæssigt ikke muligt, så bør der som minimum være et advokatforbehold i købsaftalen.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning, men har du spørgsmål til et forestående boligkøb, er du meget velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma. Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet om fast ejendom, herunder de juridiske og økonomiske forhold og risici forbundet med overdragelse af fast ejendom mellem private.

Hos Clea Advokatfirma kan du forvente specialistrådgivning til en rimelige pris.

Velkommen til et trygt samarbejde.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA