TELEFON

+45 61 78 06 82

FORMUERÅDGIVNING

FREMTIDSFULDMAGT SOM VIRKSOMHEDSEJER


 

Hvem træffer beslutninger for dig, hvis du ikke længere er i stand til det? Har du ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, vil der ikke være nogen, som han handle på dine vegne, førend der er etableret et værgemål efter reglerne derom. Vil du selv have indflydelse på valget af beslutningstager, så opret en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer er en enkel og billig sikkerhed mod økonomisk tab for virksomheden. 


Mange mennesker opretter i dag en fremtidsfuldmagt. Hvis man en dag ikke længere kan varetage sine personlige eller økonomiske forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred, og hvis man selv ønsker at udpege en person (eller flere) til at træffe disse beslutninger på ens vegne, skal man oprette en fremtidsfuldmagt. En almindelig fremtidsfuldmagt vil i de fleste tilfælde omfatte både (i) personlige forhold om pleje og omsorg og (ii) spørgsmål om økonomiske forhold.

Hvorfor oprette fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer?

Som virksomhedsejer - navnlig virksomhedsejere, som driver enkeltmandsvirksomhed, eller virksomhed i selskabsform uden bestyrelse - kan det være særlig problematisk, hvis man i en periode ikke kan varetage sine økonomiske forhold. En virksomhed med en enkelt eller få reelle beslutningstagere kan blive særligt hårdt ramt, hvis ejeren er ude af stand til at træffe beslutninger grundet ulykke eller sygdom, som påvirker psyke og handlekraft i en periode eller permanent.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan virksomhedsejeren f.eks. sikre, at en ægtefælle, en medejer eller en særlig betroet medarbejder i virksomheden, får fuldmagt til at handle i sådanne situationer, så virksomheden ikke bliver handlingslammet.

Hvilke beslutninger kan den fuldmægtige træffe?

En fremtidsfuldmagt, der oprettes for at sikre virksomheden, vil typisk være begrænset til at angå økonomiske forhold om virksomheden. I kraft af fremtidsfuldmagten vil beslutninger truffet af den fuldmægtige have samme gyldighed, som var beslutningerne truffet af virksomhedsejeren selv.

Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der kun kan være registreret én fremtidsfuldmagt i fremtidsfuldmagtsregisteret pr. person.

Hvis virksomhedsejeren udover de økonomiske beslutninger om virksomheden, også ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt om personlige forhold, eller at en fuldmægtig skal varetage økonomiske beslutninger om virksomheden, mens en anden fuldmægtig skal varetage andre økonomiske beslutninger, kan/skal fremtidsfuldmagten opdeles, og der indsættes flere fuldmægtige med hver deres afgrænsede kompetenceområder.

FÅ HJÆLP AF EN ADVOKAT TIL AT OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT

Der er mange overvejelser, når en fremtidsfuldmagt skal skrives. Man skal tage stilling til hvilken eller hvilke personer man ønsker skal være den fuldmægtige. Hvis man vælger mere end en fuldmægtig. Du skal også tage stilling til fuldmagtens omfang i forhold til spørgsmål om økonomi og spørgsmål om personlig pleje. Det er derfor en rigtig god ide at søge rådgivning ved en advokat, der kan hjælpe dig med at få fremtidsfuldmagten oprettet, så den passer til dine behov og ønsker.

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer er forbundet med en række overvejelser, hvor vejledning fra en erhvervsadvokat kan være en stor hjælp. Omkostningerne forbundet med oprettelse af en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer er relativt begrænsede, men det vil altid afhænge af de konkrete forhold.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du har brug for rådgivning om dine private formueforhold, eller hvis du ønsker råd og vejledning til at oprette en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN