SPECIALEOMRÅDER


FORSVARSADVOKAT
    |     SELSKABSRET OG EJERSKIFTE     |     ERHVERVSRET OG KONTRAKTER     |     FAST EJENDOM


TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Privatret   »   Fremtidsfuldmagt

HVORFOR OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT?


Hvis du en dag ikke længere kan varetage dine personlige eller økonomiske forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende, og hvis du selv ønsker at udpege en person (eller flere) til at træffe disse beslutninger for dig, skal du oprette en fremtidsfuldmagt.

På baggrund af fuldmagten får den person som har har indsat som fuldmægtig, mulighed for på dine vegne at træffe beslutninger om eksempelvis bankforretninger samt personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. En fremtidsfuldmagt er et godt alternativ til et værgemål, da du selv kan bestemme, at det eksempelvis skal være en nær pårørende, som skal kunne træffe disse beslutninger for dig.HVORDAN OPRETTES EN FREMTIDSFULDMAGT?

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år, og du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af at oprette fuldmagten. En fremtidsfuldmagt skal oprettes i Det Digitale Fremtidsfuldmagtsregister og underskrives digitalt med NemID. Når fuldmagten er oprettet digitalt, skal den vedstås for en notar. Herefter er fuldmagten oprettet og klar til brug, hvis det en dag er nødvendigt. Er du fritaget for at modtage e-post, kan du få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Familieretshuset.HVEM KAN INDSÆTTES SOM FULDMÆGTIG?

Du kan som udgangspunkt selv vælge, hvem du ønsker indsat som fuldmægtig for dig. Du har også mulighed for at indsætte flere fuldmægtige, som enten sammen eller hver for sig kan træffes beslutninger på dine vegne. Det er endvidere muligt at indsætte subsidiære fuldmægtige, som kan tage over, hvis det bliver nødvendigt på et tidspunkt. Det kan eksempelvis være en god ide, at ægtefæller, som har oprettet fremtidsfuldmagter til fordel for hinanden, indsætter et eller flere af deres børn som subsidiære fuldmægtige.HVORDAN SÆTTES FREMTIDSFULDMAGTEN I KRAFT?

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne er opfyldt.

Hvis du som fuldmagtsgiver selv er i stand til det, kan du  bede Familieretshuset sætte fuldmagten i kraft. Fuldmægtigen, dvs. den du har indsat i fremtidsfuldmagten som fuldmægtig kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft, men i den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde dokumenteres, at du befinder dig i en tilstand, hvor du ikke længere selv kan varetage dine personlige eller økonomiske forhold. Familieretshuset foretager altså en vurdering af, om du befinder dig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet. Når fuldmagten er sat i kraft, vil den være registreret i Personbogen, så der ikke er tvivl om fuldmagtsforholdet, og den kan derefter benyttes af fuldmagtshaveren.KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA

Du er velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma via telefon 61 78 06 82 eller mail clea@clea-advokatert.dk, hvis du har spørgsmål, eller hvis du som virksomhedsejer ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt.